กรุงเทพธุรกิจ

 • เข้าสู่ระบบ

การเมือง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 20:11

ในหลวงทรงแนะตุลาการศาลปกครองทำงานเพื่อประชาชน

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

ในหลวงทรงแนะตุลาการศาลปกครองทำงานเพื่อประชาชน มั่นใจมีผู้ใหญ่ดูแลผลประโยชน์

 วันนี้ เวลา 17.26 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด นำตุลาการศาลปกครองสูงสุด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามที่ได้ปฏิญาณไว้ อย่างเคร่งครัดตลอดชีวิต เพื่อประชาชนมั่นใจได้ว่ามีที่พึ่งที่อาศัย และมั่นใจว่ามีผู้ใหญ่คอยดูแลผลประโยชน์ของประชาชน

"ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ฟังผู้พิพากษาศาลปกครองได้ปฏิญาณตน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ ซึ่งถ้าท่านทำทุกอย่างตามที่ได้ปฏิญาณตนไว้ ก็เป็นการดี เพราะว่าจะทำให้ประชาชนมีความมั่นใจว่ามีคนดูแลในเรื่องของความเรียบร้อย ในการปฏิบัติงานสูงสุดของผู้พิพากษา ก็ขอให้ท่านไม่ลืมในส่วนใดก็ตามของการปฏิบัติ ของการปฏิญาณ เท่าที่จะให้งานการลุล่วงไปด้วยดี
       
ขอบใจที่ท่านตั้งใจอย่างแน่วแน่ และขอให้ท่านสามารถปฏิบัติตลอดทั้งฝั่ง ให้ประชาชนได้มีที่พึ่งที่อาศัย และแน่ใจว่ามีผู้ใหญ่ดูแลผลประโยชน์ของประชาชน ก็ขอให้ท่านปฏิบัติตามคำปฏิญาณโดยเคร่งครัด ตลอดเวลาที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ และตลอดชีวิตของท่าน ก็ขอให้ท่านสำเร็จในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นการทำให้ท่านมีเกียรติ ท่านมีความพอใจในตัวเองได้ตลอดชีวิต ก็ขอให้ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดตลอดไป"

Tags : ศาลปกครอง ในหลวง

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position a2

advertisement