กรุงเทพธุรกิจ

 • เข้าสู่ระบบ
ad a1

การเมือง

วันที่ 23 มีนาคม 2555 11:23

เปิดเบื้องหลังกมธ.แก้รัฐธรรมนูญ2วันถกที่มาส.ส.ร.เหลว

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

"กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ"ถกที่มาส.ส.ร.ไร้ข้อสรุป ปชป.ข้องใจคนคุกเป็นส.ส.ร.ได้ ภาคประชาชนยื่นข้อเสนอ รอข้อสรุปจากกกต. ก่อนลงมติสัปดาห์หน้า

การประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม ในสัปดาห์นี้ มี นายสามารถ แก้วมีชัย เป็นประธานเป็นการพิจารณาในประเด็น ที่มาและคุณสมบัติของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 291/1 การอภิปรายในวันนี้จะยังไม่มีการลงมติ แต่จะมีการลงมติเป็นขั้นตอนสุดท้ายในสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ในประเด็นดังกล่าว ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างหลากหลาย โดยกมธ.ฝั่งพรรคเพื่อไทย เห็นสมควรให้ยืนตามร่างแก้ไขเพิ่มเติมของรัฐบาลไว้ โดยมี ส.ส.ร.จังหวัดละ1คน และมาจากการคัดเลือกของที่ประชมรัฐสภา 22คน รวมเป็น99คน ขณะที่ฝั่งพรรคประชาธิปัตย์ เสนอให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ร.โดยตรงจากทั้ง2แบบ คือ 1.เลือกตั้ง ส.ส.ร.จังหวัด ตามสัดส่วนจำนวนประชากรในแต่ละจังหวัด และ  2. เลือกตั้งในส่วนผู้เชี่ยวชาญที่ใช้เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสามารถลงคะแนนได้ประเภทละ1เสียงเท่านั้น

ด้านนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ที่เสนอให้มี ส.ส.ร.จังหวัด 130คน ผู้เชี่ยวชาญ 20 คน ขณะที่นายสาธิต ปิตุเตชะ ส.ส.ระยอง พรรคประชาธิปัตย์ ที่อภิปรายคัดค้านจำนวน ส.ส.ร.จำนวน 99 คน ตามที่ร่างรัฐบาลระบุว่ามีจำนวนน้อยเกินไปที่จะถกเถียงในเชิงการร่างกฎหมาย อีกทั้งเมื่อย้อนกลับไปดูในสมัยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีบางกรณีที่องค์ประชุมไม่ครบ ดังนั้นจำนวน ส.ส.ร.ควรจะมีมากกว่า 99 คน โดยควรจะอยู่ประมาณ 150 ขึ้นไป ส่วนจะเป็นอย่างไรก็ว่ากันตามความเหมาะสม

ต่อมาเป็นการเข้าสู่การพิจารณาเกี่ยวกับ บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ร. ประเด็นดังกล่าวเกิดความไม่เห็นไม่ตรงกัน เนื่องจากตามร่างของรัฐบาลได้ตัดข้อความที่อ้างอิงมาจากการระบุผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา102 (5) ออก ซึ่งหมายความว่าร่างของรัฐบาลไม่ได้ห้าม บุคคลเคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกโดยได้พ้นโทษ มายังไม่ถึง 5 ปี ในวันเลือกตั้ง เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ จึงทำให้กมธ.พรรคประชาธิปัตย์ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดถึงมีการตัดทิ้ง โดยการเขียนด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นการเจาะจงเพื่อประโยชน์แก่คนกลุ่มใดหรือไม่

ขณะที่กมธ.ฝั่งพรรคเพื่อไทยชี้แจงว่า หลักคิดของประเด็นนี้อยู่ที่การเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยต้องโทษ ที่มีความรู้ความสามารถสามารถ อาทิ นักวิชาการที่เคยต้องคดี เข้ามาร่างรัฐธรรมนูญได้ และการมี ส.ส.ร.เป็นเพียงการเปิดโอกาสให้ตัวแทนของประชาชนดำเนินการร่างกฎหมายเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงไม่จำเป็นต้องเคร่งครัดเหมือนกับ ส.ส.

ส่วนการประชุมครั้งที่ 7 วันที่ 22 มีนาคม 2555 ที่ประชุมพิจารณามาตรา 291/5 เกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดการเลือกตั้งส.ส.ร.ซึ่งในร่างแก้ไขของคณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดให้กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งส.ส.ร.ให้แล้วเสร็จภายใน 75 วันนับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) มีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตามกมธ.จากพรรคประชาธิปัตย์ เสนอให้แก้ไขระยะเวลาการจัดการเลือกตั้งให้เป็น 120 วันแทนจากเดิม 75 วันเพื่อ​ให้​การจัด​การ​เลือกตั้งส.ส.ร.มี​ความพร้อมมากที่สุดตามข้อสัง​เกตของ กกต.

ด้านนายบุณย​เกียรติ รักชาติ​เจริญ รอง​เลขาธิ​การสำนักงานคณะกรรม​การ​การ​เลือกตั้ง(กกต.) ด้านกิจ​การบริหารงาน​เลือกตั้ง ​เผยว่าที่ประชุม กกต.กำลังพิจารณาข้อ​เสนอของคณะกรรมาธิ​การ​แก้​ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 ​ในวันที่ 27 มี.ค.นี้ ​และ​เชื่อว่าหากสภา​ผู้​แทนราษฎร ​และวุฒิสภา ผ่าน​เป็นกฎหมาย​เลือกตั้ง ส.ส.ร. ออกมา​แล้ว กกต.นำ​ไปออกระ​เบียบ​การ​เลือกตั้ง ​โดยที่มีกฎหมายรองรับ​ก็คงจะ​ไม่มีปัญหาอะ​ไร

นอกจากนี้ กมธ.ฝ่ายค้านยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่า ​ทำ​ไมรัฐบาลต้อง​เร่งรีบ​การ​แก้​ไขรัฐธรรมนูญ​เพราะ​ในร่าง​แก้​ไข​ได้มี​การกำหนด​เวลา ​ใน​การดำ​เนิน​การ​ใน​เรื่องต่างๆ ทุกมาตรา​แสดง​ให้​เห็น​ถึง​ความ​เร่งรีบจน​เกิน​ไปที่อาจขาด​ความรอบคอบ​

ต่อมา​ในช่วงบ่าย ที่ประชุมคณะกรรมาธิ​การพิจารณาร่าง​แก้​ไข​เพิ่ม​เติมรัฐธรรมนูญ ​ได้​เชิญตัว​แทนภาคประชาชนที่​เสนอร่าง​แก้​ไขรัฐธรรมนูญ​ทั้ง 3 ร่าง อาทินางธิดา ถาวร​เศรษฐ์ ประธาน​แนวร่วมประชาธิป​ไตยต่อต้าน​เผด็จ​การ​แห่งชาติ (นปช.) นายนิรันดร์ ด่าน​ไพบูลย์ นาย​เยี่ยมยอด ศรีมันตะ ​และตัว​แทนนักวิชา​การ ​และนาย​โคทม อารียา ​ผู้อำนวย​การศูนย์ศึกษา​และพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล มาชี้​แจงร่างรัฐธรรมนูญของภาคประชาชน

​โดย นางธิดา เสนอ​ให้ ส.ส.ร.มาจาก​การ​เลือกตั้ง 100% จำนวน 100 คน ส่วนที่​ไม่​เอาสรรหา ​เพราะจะ​ทำ​ให้​เกิด​การครหา​ใน​การตั้งคนว่า​เป็นคนกลุ่ม​ไหน​และ​ไม่​ความยึด​โยงกับประชาชน คุณสมบัติ ส.ส.ร.ควร​เปิดกว้าง ต้อง​ไม่จำกัดอายุ ​หรือวุฒิ​การศึกษามาก​เกิน​ไป ​เพื่อ​เปิด​โอกาส​ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด ​จึงต้องลดข้อจำกัด ​ให้น้อยลง

ขณะที่นาย​โคทมกล่าวว่า หลังจาก​ได้​ทำ​เวทีรับฟัง​ความคิด​เห็นจากประชาชน​ถึง 7 ​เวที ​ได้มี​ความ​เห็นร่วมกันว่าควร​ให้มี ส.ส.ร. 175-200 คน ​โดย​ให้จังหวัด​เป็น​เขต​เลือกตั้ง ​หรือ ส.ส.ร. 1 คน ​แทนจำนวนประชากร 3.2 ​แสนคน ​เพื่อหลีกหนีคำครหา​ใช้ฐาน​เสียงของพรรค​การ​เมือง​และป้องกัน​การบล็อก​โหวต​จึง​เสนอ​ให้​ผู้มีสิทธิ​เลือกตั้งลงคะ​แนน​เลือก ส.ส.ร.​ได้คน​เดียว นอกจากนี้ ระยะ​เวลาจัด​ทำรัฐธรรมนูญต้อง​ทำ​ให้​แล้ว​เสร็จภาย​ใน 365 วัน

Tags : กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ ที่มาส.ส.ร..

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position a2

advertisement