กรุงเทพธุรกิจ

 • เข้าสู่ระบบ
ad a1

การเมือง

วันที่ 2 มีนาคม 2555 10:38

ทูตสหรัฐฯพบปะหารือ ปธ.ป.ป.ช.

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต กับประธานกรรมการ ป.ป.ช.

นางคริสตี เอ เคนนีย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนายอาลิ เจลิลิ ผู้อำนวยการฝ่ายคดีอาชญากรรมข้ามชาติและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ที่สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.จังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

โดยจะหารือความร่วมมือและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 และกรอบความร่วมมือเอเปค ซึ่งเน้นเรื่องการทุจริตที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงินและอาชญากรรมต่างๆ โดยสหรัฐอเมริกา ได้แสดงจุดยืนในการสนับสนุนประชาธิปไตย การเลือกตั้ง และระบบการตรวจสอบ ตลอดจนประสานความร่วมมือในการติดตามคดีทุจริตที่เกียวเนื่องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูง และนักการเมืองที่เชื่อมโยงกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งขณะนี้มีคดีที่ ป.ป.ช.อยู่ระหว่างดำเนินการหลายคดี ที่รัฐบาลสหรัฐฯ ต้องการให้ความช่วยเหลือ

Tags : ทูตสหรัฐฯ ป.ป.ช.

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position a2

advertisement