กรุงเทพธุรกิจ

ad a1

การเมือง

วันที่ 8 มีนาคม 2554 15:01

ชาวนาประท้วงราคาข้าว

ผู้ว่าราชการ จ.อ่างทอง รับหนังสือเรียกร้องจากชาวนานำไปหารือหน่วยงานเกี่ยวข้อง ต่อข้อเรียกร้องพยุงข้าวเปลือกครอบครัวละ40ตันๆละ14,000บาท

ชาวนาประท้วงราคาข้าว

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

ผู้ว่าราชการ จ.อ่างทอง รับหนังสือเรียกร้องจากชาวนานำไปหารือหน่วยงานเกี่ยวข้อง ต่อข้อเรียกร้องพยุงข้าวเปลือกครอบครัวละ40ตันๆละ14,000บาท

Tags : ชาวนาประท้วงราคาข้าว อ่างทอง

Adsense

advertisement

advertisement

advertisement

advertisement