กรุงเทพธุรกิจ

การเมือง

วันที่ 24 มิถุนายน 2553 03:00

พิษณุโลกกรุพระแตกอีกแล้ว

พระกับชาวบ้านพากันขุดใต้ฐานโบสถ์เก่า 400ปี วัดสระสี่เหลี่ยม ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก พบไหบรรจุพระนางพญา ซึ่งจังหวัดนี้กรุแตกแล้ว 4ครั้ง

พิษณุโลกกรุพระแตกอีกแล้ว

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

พระกับชาวบ้านพากันขุดใต้ฐานโบสถ์เก่า 400ปี วัดสระสี่เหลี่ยม ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก พบไหบรรจุพระนางพญา ซึ่งจังหวัดนี้กรุแตกแล้ว 4ครั้ง

Tags : วัดสระสี่เหลี่ยม อรัญญิก พิษณุโลก กรุพระแตก

Adsense

advertisement

advertisement

advertisement