กรุงเทพธุรกิจ

 • เข้าสู่ระบบ

การเมือง : คุณภาพชีวิต

วันที่ 1 สิงหาคม 2555 14:57

กำแพงกั้นน้ำสำเร็จรูป

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

ผู้นําเข้ากำแพงกั้นน้ำสำเร็จรูป จากประเทศอังกฤษ กําลังสาธิตการติดตั้งกําแพงประสิทธิภาพการใช้งานจุดเด่นติดตั้งได้รวดเร็ว ใช้แรงงานคนน้อย

มีความแข็งแรง สามารถรองรับแรงดันน้ำได้ดีเยี่ยม ให้กับกลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

หวังกระตุ้นให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐเตรียมวางแผนรับมือน้ำท่วมที่อาจจะเกิดซ้ำอีกครั้งในกาลข้างหน้า 

Tags : กำแพงกั้นน้ำสำเร็จรูป

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position a2

advertisement