กรุงเทพธุรกิจ

 • เข้าสู่ระบบ
ad a1

การเมือง : คุณภาพชีวิต

วันที่ 1 มีนาคม 2555 17:22

รมช.สธ.เตรียมชงของบ160 ล้านแก้หมอกควัน

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

รมช.สาธารณสุข เตรียมชงครม.ของบแก้ปัญหาหมอกควัน 160 ล้าน พร้อมประสานกระทรวงการต่างประเทศ ให้เจรจราประเพื่อนบ้านหยุดเผา

นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมช.สาธารณสุข เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองใน 8  จังหวัดภาคเหนือ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ตัวแทน เข้าร่วมบรรยายสถานการณ์หมอกควันในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งจำนวนผู้ป่วยโดยภาพรวม  พบว่าสถานการณ์หมอกควันในปีนี้ มีความรุนแรงกว่าปี 2554 ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ใน 8 จังหวัดภาคเหนือมีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานติดต่อกันหลายวัน โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -29 กุมภาพันธ์ พบว่าอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายมีวันที่เกินค่ามาตรฐาน จำนวน 13 วัน รองลงมา คือจังหวัดพะเยา 12 วัน แพร่ ลำพูน จังหวัดละ 11 วัน ลำปาง 7 วัน เชียงใหม่ 4 วัน น่าน 7 วัน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 วัน

ขณะที่ในการประชุมได้มีการขอเสนอให้ทางรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลืออาสาสมัครชาวบ้านในการเข้าไปควบคุมไฟป่า ในแต่ละพื้นที่ รวม 8 จังหวัดภาคเหนือ รวมกว่า 18 ล้านบาท แบ่งเป็นองค์การบริการส่วนตำบลละ 20,000 บาทต่อเดือน และมีขอให้ซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ใบไม้ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 8 จังหวัด รวมกว่า 890 แห่ง  คาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 143 ล้านบาท  และขอให้ประสานงานไปยังกระทรวงการต่างประเทศในการขอความร่วมมือในการหยุดเผา หลังพบว่าจังหวัดท่าขี้เหล็กมีการเผาป่าจำนวนมาดทำให้ควันพัดเข้ามาปกคลุมในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รวมทั้งมีการเสนอให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน

นายแพทย์สุรวิทย์  กล่าวว่า จะนำข้อเสนอดังกล่าว เข้าประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารนี้ ในการขอสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คาดต้องใช้งบประมาณ กว่า 160 ล้านบาท และจะได้รับการอนุมัติทันในช่วงที่สถานการณ์หมอกควันจะรุนแรง ในช่วงกลางเดือนนี้ ไปจนถึงเดือนเมษายน  ทั้งนี้งบประมาณอุด

ส่วนมาตรการในการช่วยเหลือ ขณะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้สำรองหน้ากากอนามัย ไว้ให้กับสำนังานป้องกันควบคุมโรคที่10 เชียงใหม่ แล้วกว่า 300,000 ชิ้น เพื่อจัดส่งให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด แจกจ่ายให้กับประชาชนในภาวะฉุกเฉินต่อไป

Tags : รมช.สธ.ของบ แก้หมอกควัน

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position a2

advertisement