กรุงเทพธุรกิจ

ad a1

การเมือง : คุณภาพชีวิต

วันที่ 5 มกราคม 2555 15:43

เร่งสร้างสะพาน

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

เจ้าหน้าที่เร่งสร้างสะพานข้ามลำคลองบริเวณ ต.กรุงชิง อ.บพิตำ จ.นครศรีธรรมราช หลังจากน้ำป่าได้พัดสะพานขาด

Tags : สร้างสะพานต.กรุงชิง

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position a2

advertisement

advertisement

advertisement