กรุงเทพธุรกิจ

การเมือง : การศึกษา

วันที่ 28 มิถุนายน 2555 14:19

ลงนามความร่วมมือ

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

ชุมพล ศิลปอาชา เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ "หลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล"ระหว่างสนง.ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการและ28สถาบันอุดมศึกษา

Tags : ลงนามความร่วมมือ หลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล ชุมพล ศิลปอาชา

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position a2

advertisement