กรุงเทพธุรกิจ

ad a1

การเมือง : บทวิเคราะห์

วันที่ 29 เมษายน 2555 22:36

มหาบุรุษ-ทาสรับใช้

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

ประเทศไทย เข้าสู่ห้วงเวลาแห่งการตั้งต้นใหม่ในเรื่องประชาธิปไตย ด้วยการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เพื่อความเป็นธรรมในทางการเมืองและในทางการปกครอง

ประเทศไทยของเราเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งการตั้งต้นใหม่ในเรื่องประชาธิปไตย (อีกครั้ง) ด้วยการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แทนรัฐธรรมนูญ 2550 ด้วยเหตุผลเพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นผลิตผลของเผด็จการ

ผู้ที่เป็นผู้แทนราษฎรของไทย ถกเถียงกันผ่านไปแล้ว 8 วัน และนัดประชุมต่อสัปดาห์หน้า (1-2-3 พ.ค.) โดยที่ผ่านมา ยังหาสาระใดที่สมาชิกพูดถึงการปฏิรูปโครงสร้างประเทศ ไม่มี

ดังนั้น จึงใคร่ขอยกเอา สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นพี่เบิ้มในโลกเสรี  และเป็นมหาอำนาจผู้นำที่ยิ่งยงในโลกเสรี มาเ้ปรียบเทียบ กับที่ไทยเรากำลังทำอยู่นี้

ในยุคต้นของการก่อร่างสร้างชาติ สหรัฐ มีการประชุมเพื่อร่างรัฐธรรมนูญ สหรัฐอเมริกา (The US. Constitutional Law)  ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 17 กันยายน ค.ศ.1787

การประชุมเพื่อร่างรัฐธรรมนูญสหรัฐ จัดขึ้นที่เมืองฟิลเดลเฟีย และได้กลายมาเป็นรอยต่อที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ ที่นำไปสู่ ยุคสงครามกลางเมืองสหรัฐอเมริกา (The U.S. Civil War ) ในปี ค.ศ.1860 – 1865 เกิดระบบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจภายในสหรัฐฯ ครั้งใหญ่

การประชุมที่เมืองฟิลาเดลเฟีย เพื่อร่างรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา นั้น มีจุดประสงค์ใหญ่เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขธรรมนูญของสหพันธรัฐอเมริกา (The Articles of the Confederation) ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองและการเมืองของประเทศสหรัฐอมริกาในวันนั้น ที่ก่อกำเนิดให้เกิดความไม่เป็นธรรมในทางการเมืองและในทางการปกครองของประเทศไปทั่วสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บภาษีจากผลิตผลต่างๆ ที่ผลิตได้ในมลรัฐทั้งหลายในสหรัฐอเมริกา

ทั้ง John Adams (ในเวลาต่อมาเป็นประธานาธิบดีคนที่สี่ของสหรัฐอเมริกา) Alexander Hamilton (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สหรัฐอเมริกา และผู้ว่าการมลรัฐนิวยอร์ค ตลอดชีพ )  และ John Jay (ประธานศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาคนแรก) มหาบุรุษทั้งสาม ได้มีความคิดตรงกันว่า จะมีรัฐบาลที่เข้มแข็งได้ ต้องมีพื้นฐานที่ดีและที่เข้มแข็งในทางการเมืองและการปกครองนั่นก็คือต้องมี “รัฐธรรมนูญใหม่” ที่เป็นพื้นฐานให้แก่รัฐบาลกลาง (The Federal Government”) นับแต่นั้นมา ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เริ่มพลิกผันตัวเองจาก (The Confederation of America มาเป็น The United   States of America

ย้อนกลับมาดูในรัฐสภาไทย ไม่เห็นวี่แวววีระบุรุษ ผู้ที่จะสร้างความเข้มแข็งในทางการเมืองและการปกครอง คงเห็นแต่ทาสรับใช้เต็มไปหมด

Tags : Alexander Hamilton

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position a2

advertisement