กรุงเทพธุรกิจ

Life Style : Society

วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 20:32

แท็กซี่ไทย หัวใจอินเตอร์

ภาพประกอบข่าว
TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

โครงการ “แท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์” ปีที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ขับรถ ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะและหัวใจที่รักการบริการ

สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5  MHz ร่วมมือกับองค์กรพัฒนา หน่วยงานภาครัฐ อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ตำรวจท่องเที่ยว, และกรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “แท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์” ปีที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ขับรถ ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะและหัวใจที่รักการบริการ ขณะเดียวกันก็เพิ่มขีดความสามารถด้วยการอบรมทักษะภาษาในเบื้องต้นให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้โดยสารชาวต่างชาติได้

โดยการอบรมการอบรมแบ่งออกเป็น  4 ห้องหัวใจ ห้องที่หนึ่ง คือ "หัวใจของการสื่อสาร" อบรมด้วย 7-8 ประโยคหลักสำหรับภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารขั้นพื้นฐาน ต่อมาที่ ห้องที่สอง "หัวใจเปี่ยมรอยยิ้ม" เป็นการอบรมในเรื่องของบุคลิกภาพ ตั้งแต่การแต่งตัว ความสะอาดของร่างกาย กิริยาท่าทาง และการแสดงออกต่างๆ ที่ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกอุ่นใจ

ก่อนจะเข้าสู่ศาสตร์ของการบริการในห้องที่สาม เป็นเรื่อง "หัวใจของการบริการ" เน้นเรื่องใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็น การทักทายผู้โดยสาร ความสะอาดของตัวรถทั้งภายในภายนอก การวางสิ่งของต่างๆ ในรถ กลิ่นที่อยู่ในรถ ลักษณะของการขับขี่รถ คำพูดที่โพล่ง หรือ อาการเผลอสบถ ในอากัปกิริยาต่างๆ

ห้องสุดท้าย ห้องที่สี่ "หัวใจของความรู้" จะเป็นการอบรมเพื่อเสริมความรู้ให้กับผู้ขับรถในส่วนเนื้อหาที่ควรจะรู้ เช่น ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารที่มีชื่อเสียง หรือความรู้เชิงประวัติศาสตร์ เพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้โดยสารได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

พล.ต.ท. ไตรรัตน์ อมาตยกุล ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM99.5 เอ่ยว่า นี่นับเป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านบริการ เพื่อขานรับกับการเปิดเสรีการค้าอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในอีก 3 ปีข้างหน้า

จากนี้ไป แท็กซี่ไม่ได้แค่รับผู้โดยสารจากสนามบินไปที่พักอย่างเดียว แต่ต้องแนะนำทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร หรือข้อมูลต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยว ได้ด้วย

นอกจากสาระความรู้ที่ผู้ขับแท็กซี่จะได้รับกลับไปแล้วนั้น ในงานยังเต็มไปด้วยความสนุกสนานจากวิทยากรคนดังอย่าง นีน่า - กุลนัดดา ปัจฉัมสวัสดิ ที่มาให้ความรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเป็นกันเอง และชวนพลขับใจกล้าขึ้นมาร่วมสนุกสปีคอิงลิชกันบนเวทีอีกด้วย

ส่วน อ.จตุพล ชมพูนิช ก็ไม่น้อยหน้า อาสามาแจกรอยยิ้มให้ทั่วงาน ผ่านการอบรบหัวข้อ "รอยยิ้ม และ บุคคลิกภาพ" พร้อมแนะเคล็ดลับดีๆ ให้โชเฟอร์คนเก่งทุกคนว่า การที่ทุกคนจะมีหัวใจเปื้อนรอยยิ้มได้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมใกล้ตัว โดยเฉพาะครอบครัวที่ต้องคอยให้กำลังใจหรือสร้างรอยยิ้มให้ตั้งแต่ก่อนออกจากบ้าน

ปิดท้ายที่ อ.สุรวงศ์ วัฒนกูล แนะนำการสร้างความประทับใจ และรอยยิ้มให้แก่คนขับแท็กซี่ โดยเฉพาะการนอบน้อมถ่อมตนที่ทุกคนควรพึงมี

"ความประทับใจเล็กๆ สามารถติดตรึงใจผู้ใช้บริการได้ตราบนานเท่านาน ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการพูดจา ท่าทาง และความประทับใจครั้งแรกที่ลูกค้าได้รับสัมผัสจากเรา จะทำให้เขาประทับใจในบริการของเราด้วย" อ.สุรวงศ์ เอ่ยปิดท้าย

Tags : แท็กซี่

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position a2

advertisement

advertisement