กรุงเทพธุรกิจ

ad 1

Life Style : Society

วันที่ 28 มกราคม 2554 10:00

ทางเลือกที่ตลาดสุขใจ

ภาพประกอบข่าว
TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

(ตลาดสุขใจ เป็นอีกทางเลือกของตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าปลอดสารพิษสำหรับผู้บริโภค)

 เวลาซื้อผัก ผลไม้ที่ตลาดแถวบ้านหรือเวลาทานข้าวตามร้านอาหารเชื่อว่า หลายคนคงจะรู้สึกไม่มั่นใจว่า จะได้ของแถมเป็นสารพิษจากยาฆ่าแมลงมากน้อยเพียงใด
 

เพราะส่วนใหญ่แล้วตลาดผักผลไม้มักจะปนเปื้อนสารพิษ เนื่องจากผู้ผลิตไม่คำนึงถึงผู้บริโภค ตลาดสุขใจจึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภค ตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่ของสวนสามพราน โรสกาเด้น ริเวอร์ไซด์ โดยการปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ด้านหน้าริมถนนเพชรเกษม สร้างเป็นตลาดศูนย์รวมสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามสโลแกน 'ศูนย์รวมพืชผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย ส่งความสุขใจ สบายกาย จากใจเกษตรกร ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคในราคายุติธรรม'

 สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าปลอดสารพิษจากมือเกษตรกร ราคาไม่แพง ตลาดสุขใจเป็นตลาดที่ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยตามมาตรฐาน

 อรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ โรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน กล่าวว่า ตลาดแห่งนี้เน้นเรื่องสินค้าปลอดสารเพื่อการบริโภคที่ปลอดภัย เหมาะสำหรับคนที่อยากซื้อพืชผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้หากใครอยากจะเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ ก็มีเปิดอบรมให้ฟรีทุกเดือน อาทิ การทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเป็นการให้ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้บริโภค

 "ทางเราอยากมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสินค้าของเกษตรกร เพราะกิจกรรมที่เราทำ ก็เกี่ยวข้องกับเกษตรปลอดสาร อาทิ การปั้นดิน ทำลูกประคบ มีสวนผักและสวนผลไม้ " อรุษ เล่าถึงที่มาที่ไปของตลาดสุขใจ
 'ตลาดสุขใจ' เกิดจากความร่วมมือของโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน อันประกอบไปด้วยภาคพันธมิตรสวนสามพราน นักวิจัย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและกลุ่มเกษตรกรที่รักในวิถีเกษตรธรรมชาติ ร่วมกันสร้างตลาดทางเลือกเพื่อคนรักสุขภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางและแบบอย่างของระบบการค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของประเทศ เป็นแหล่งสินค้าคุณภาพดี ปลอดภัยจากมือเกษตรกรสู่ผู้บริโภค ผ่านกระบวนการค้าที่เป็นธรรม

 รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ทางเรามีคณะกรรมการบริหารดูแลให้ตลาดได้มาตรฐาน เพื่อเป็นศูนย์รวมของเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

 "เกษตรกรที่จะผ่านการคัดเลือกมาขายสินค้าในตลาดสุขใจจะต้องได้มาตรฐานตามที่วางไว้ เป็นกระบวนการกลั่นกรอง ซึ่งใครจะเข้ามาขายจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารตลาด นอกจากนี้เราก็มีเครื่องมือตรวจสารพิษจากกระทรวงสาธารณะสุข เพื่อใช้ตรวจผักผลไม้ ซึ่งผู้บริโภคก็จะเกิดความมั่นใจในการซื้อสินค้า"

 ในตลาดสุขใจ มีจุดทดสอบสารเคมีตกค้างของผักและผลไม้ ซึ่งผู้บริโภคสามารถสุ่มตรวจสินค้า จนทำให้มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยได้ ภายในตลาดนอกจากจะจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย อาทิ การสานปลาตะเพียน ปั้นเครื่องปั้นดินเผา ปลูกต้นไม้ ฯลฯ

ในส่วนของมาตรฐานการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาขายสินค้าในตลาดแห่งนี้ แขก ไร่ขิง เจ้าของร้านไข่เป็ดไร่ทุ่งเล่าว่า ก่อนจะมาขายไข่ที่ตลาดนี้ ต้องเอาไข่เป็ดสิบฟองให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่า มีความปลอดภัยต่อการบริโภคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่

 "สินค้าทุกร้านต้องผ่านการตรวจสอบ จึงจะมีสิทธิ์ขายที่นี่ พ่อค้าแม่ค้าที่นี่เป็นเกษตรกรที่ผลิตเอง ขายเอง เจ้าของร้านบางรายเก็บผัก ผลไม้สดๆ จากสวนมาขายในตลาดตอนเช้า พวกเขามีอาชีพทำสวน และมีความสุขที่นำผลผลิตมาขาย"

 ตลาดสุขใจตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม บริเวณด้านหน้าสวนสามพราน โรสกาเด้น ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม เปิดบริการทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น. สอบถามข้อมูลได้ที่ วิชัย มีสวัสดิ์ ตลาดสุขใจ โทร.080-818-9365

..................................
ภาคีตลาดสุขใจ
 ตลาดสุขใจเป็นตลาดที่เกิดจากความร่วมมือและบริหารร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายพันธมิตร ร่วมกันนำสินค้าเกษตรปลอดสารพิษมาขาย มีหลายกลุ่มด้วยกัน อาทิ
 

เครือข่ายตลาดนัดสีเขียว นำเสนอผลิตภัณฑ์ของกลุ่มประกอบด้วย ข้าวยำธัญพืช สลัด ขนมจีนเห็ด ยำผัก ไข่ไก่อินทรีย์ ฯลฯ
 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม กาญจนบุรี มาจากแนวคิดการฟื้นฟูและการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน การเกษตรอินทรีย์ และเศรษฐกิจพอเพียง ของเครือข่ายป่าต้นน้ำ โดยทิวาพร ศรีวรกุล เป็นผู้ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตมาเป็นเกษตรธรรมชาติ โดยวางแผนการพึ่งพาตัวเอง ศูนย์แห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี 2547  ปัจจุบันเป็นมีสมาชิก 50 ราย มีผลผลิตอินทรีย์อาทิ น้ำฟักข้าว ข้าวหอมมะลิแดง ดอกไม้จีน ผักหวานป่า ทองม้วนฟักข้าว ฯลฯ
 กลุ่มเครื่องหวายดอนตูม มีสินค้าพวกตะกร้าหวาย กระเป๋าถือหวาย ของที่ระลึก ของเล่นเด็ก ซึ่งกลุ่มเครื่องหวายดอนตูม ก็ได้นำสินค้ามาอวดโฉมในตลาดสุขใจมากมาย เพื่ออนุรักษ์หัตถกรรมของไทยไว้ให้ชนรุ่นหลังได้สืบสานและเพื่อแสดงงานฝีมือภูมิปัญญาท้องถิ่น
 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองมหาสวัสดิ์ เป็นชุมชนที่มีการเลี้ยงเป็ดจำนวนมาก ไข่เป็ดราคาถูกได้นำมาแปรรูป แต่ไม่ประสบความสำเร็จ จึงได้มีการนำข้าวซ้อมมือมาทำข้าวตัง จนเป็นที่รู้จักภายในอำเภอ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียง ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจคือ ข้าวตังข้าวกล้อง พิซซ่าข้าวตัง ข้าวตังทรงแบน ไข่เค็มเสริมไอโอดีน กล้วยตากโรงเรียนจากพลังงานแสงอาทิตย์
 เครือข่ายตลาดนัดสีเขียว ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มประกอบด้วย ข้าวยำธัญพืช สลัด ขนมจีนเห็ด ยำผัก ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ สมุนไพร ไข่ไก่อินทรีย์และผลิตภันณ์นม
 ลุงทิม ไทยทวี เจ้าของสวนส้มโอไทยทวี กับผลิตภัณฑ์ส้มโอนครชัยศรีลูกโตๆ ที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับมาตรฐาน GAP มาวางขายในราคาแบบไม่ผ่านมือพ่อค้าคนกลาง ซึ่งขึ้นชื่อว่า ส้มโอนครชัยศรี
 นอกจากนี้ยังมีไข่ไก่ ไข่เป็ดไล่ทุ่งเก็บใหม่ๆ ทุกเช้า สินค้าแปรรูปปลอดภัย ขนมไทยต่างๆ ข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิหลากหลายสายพันธุ์ ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล เห็ด น้ำฟักข้าว น้ำนมข้าวโพด ฯลฯ จากกลุ่มเกษตรกรในจ.นครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงอีกมากมาย

Tags : ตลาดปลอดสารพิษ

Adsense

advertisement

advertisement

advertisement