กรุงเทพธุรกิจ

Life Style : Society

วันที่ 30 เมษายน 2553 09:33

คนไทยหัวใจสีขาว

ภาพประกอบข่าว
TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

ร่วมปลูกดอกไม้แห่งคุณงามความดีในใจให้เบ่งบาน เพื่อสร้างความสุขสงบให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมกับองค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดตัวโครงการ คนไทยหัวใจสีขาว มุ่งรณรงค์ให้คนไทยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของตนเอง หันกลับมาปลูกดอกไม้แห่งคุณงามความดีในใจให้เบ่งบาน เพื่อสร้างความสุขสงบให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ด้วยการสวมเสื้อและสายรัดข้อมือภายใต้สัญลักษณ์ “คนไทยหัวใจสีขาว

เมื่อปีที่แล้วองค์การภาคีกว่า 100 แห่ง ได้ริเริ่ม โครงการสังคมสีขาว ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างและสนับสนุนวิถีชีวิตดีงามในสังคมไทยที่ตั้งมั่นอยู่บนคุณธรรมความดี และส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา ดำเนินการบริหารภายใต้แนวคิด “กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว (White Ocean Strategy)” เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งคุณธรรมให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย โดยในปัจจุบัน มีผู้เข้าฟังการบรรยายและร่วมตั้งสัตยาธิษฐานเปลี่ยนแปลงตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.whiteoceansociety.com

จากผลการตอบรับที่ดี จึงได้มีการริเริ่มโครงการ “คนไทยหัวใจสีขาว” โดยนำรายได้จากการจำหน่ายเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิ การสร้างบ้านสีขาวสำหรับเยาวชนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยบุคคลในครอบครัว การดูแลฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ฯลฯ

แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้อำนวยการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า จะทำอย่างไรให้คนดีมีพลังมารวมกัน เพราะถ้าหากสีขาวมารวมกันมากๆ จะส่องแสงสว่าง ซึ่งเป็นแสงแห่งความสงบ  เมื่อใดก็ตามที่เราสร้างความสงบภายในใจท่ามกลางความวุ่นวายได้ ก็จะเกิดความสุขในสังคม ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจึงอยู่ที่หัวใจของเรา
 "เมื่อบุคคลใดที่เปิดใจกว้าง วางอคติ ยอมรับความเป็นจริง ย่อมเกิดสันติสุขในหัวใจ โครงการคนไทยหัวสีขาวอยากให้คนไทยมุ่งทำความดีให้เกิดขึ้นในทุกสิ่งที่ทำ ทุกคำที่พูด จากเจตนาที่บริสุทธิ์ และผนึกกำลังกันเพื่อเป็นพลังสีขาวส่องสว่างในสังคมไทยต่อไป" ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กล่าว
 

ส่วนพลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า ขณะนี้คนไทยเสียทักษะการฟัง เนื่องจากใช้ปากพูดมากกว่า 1 ปาก แต่ใช้หูเพียงหูเดียวในการรับฟังผู้อื่น ดังนั้นเราจึงควรใช้หัวใจรับฟัง
 "ที่สำคัญยิ่งกว่า คือ การเปิดใจ ถ้าใจเราไม่เปิดรับสิ่งต่างๆ รอบตัวแล้ว แสดงว่าเรามีหัวใจไว้เพื่อตัวเองเท่านั้น สำหรับผมแล้วยินดีที่จะเป็นสีขาวเพื่อให้สีต่างๆ มาละเลง เพราะผลที่ได้คือความสวยงาม ซึ่งเปรียบเสมือนการเปิดใจยอมรับนั่นเอง"
 

ดร. บุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) แบ่งปันเรื่องนี้ว่า การสร้างความสงบและสันติสุขต้องเริ่มที่ใจ นั่นคือ การลดอัตตา ลดกิเลส ตัณหา เราต้องให้ความหวังดีต่อคนรอบข้างด้วยหัวใจที่เป็นสีขาวบริสุทธิ์ ไม่หวังผลตอบแทน จึงจะเกิดคลื่นแห่งคุณงามความความดีแผ่ขยายออกไป
 "ประเทศไทยเป็นประเทศสบายที่สุดแล้ว เราไม่มีภัยธรรมชาติร้ายแรงบ่อยนัก แต่เรากลับทะเลาะกันเอง ดังนั้นเมื่อมีการแสดงพลังเพื่อทำความดีตน จึงอยากให้ทุกคนร่วมกันทำ" ปนัดดา วงศ์ผู้ดี พิธีกรและนักแสดง กล่าว
 

สำหรับเสื้อและสายรัดข้อมือภายใต้สัญลักษณ์ “คนไทยหัวใจสีขาว” จำหน่ายที่ ร้านนายอินทร์ ร้านซีเอ็ด บุ๊ค เซ็นเตอร์ ร้านบีทูเอส ร้านแมคโดนัลด์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ศูนย์ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 5 แห่งทั่วประเทศ และร้านดีบุ๊คส์ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22 เสื้อยืดคอกลม ราคา 199 บาท และสายรัดข้อมือราคา 99 บาท สอบถามได้ที่ โทร 02-685-2254

 

Tags : คนไทยหัวใจสีขาว สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี

Adsense

advertisement

advertisement

advertisement