กรุงเทพธุรกิจ

  •  

Life Style : Read & Write

วันที่ 7 มกราคม 2552 11:05

รวยด้วยกองทุนรวม

รวยด้วยกองทุนรวม

เปลี่ยนตัวเองจากฟาก "เศรษฐีเงินฝาก" มาเป็น " นักลงทุนมือใหม่ " เจ้าของพอร์ตเงินล้าน..

           ในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจกองทุนรวมได้เติบใหญ่ชนิดก้าวกระโดด  ณ วันนี้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิแตะระดับ 1.4 ล้านล้านบาท กระนั้น ยังคิดเป็นสัดส่วนอันน้อยนิด เมื่อเคียงกับเงินฝากทั้งระบบที่มีถึง 7 ล้านล้านบาท

            หากกองทุนรวมในยุคปัจจุบันได้กลายเป็นที่รู้จักคุ้นเคย และเข้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตการลงทุนของผู้ลงทุนจำนวนไม่น้อย   ในทางกลับกัน  รูปแบบกองทุนรวมสมัยใหม่ เริ่มมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ตามวิวัฒนาการตราสารการเงิน การลงทุนของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

            กองทุนรวมในทศวรรษต่อจากนี้ไป  จึงไม่ใช่เรื่องเดิมๆ ที่เคยรู้จัก และคุ้นเคย แต่จะมีกองทุนแบบใหม่ๆ ออกมาให้นักลงทุนต้องเรียนรู้กันมากขึ้น กอรปกับการเกิด “สถาบันคุ้มครองเงินฝาก” ที่จะเริ่มบังคับใช้ในช่วง 5 ปีข้างหน้าอย่างสมบูรณ์แบบ  จะยิ่งเร่งผลักดันให้ผู้มีเงินฝากต้องปรับตัว และกระจายเงินฝาก ไปสู่ฟากการลงทุนมากยิ่งขึ้น

            การเรียนรู้ ทำความเข้าใจ กับการลงทุนในกองทุนรวม  ซึ่งมีความละม้ายใกล้เคียงกับเงินฝากมากที่สุด  จึงถึงเวลาจำเป็น

             “รวยด้วยกองทุนรวม”  หนังสือเล่มล่าสุดของ  สรวิศ  อิ่มบำรุง นักข่าวการเงิน เซคชั่น Fundamentals ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ผู้คร่ำหวอดกับแวดวงนักธุรกิจ นักลงทุนมามากมาย  น่าจะ “ตอบโจทย์” ของผู้กำลังเริ่มต้นลงทุน ไปจนถึงผู้ที่ลงทุนอยู่ก่อนแล้วได้อย่างดียิ่ง 

             ด้วยเนื้อหาซึ่งเริ่มตั้งแต่การปูพื้นความรู้ ความเข้าใจใน “แนวคิด” และ “เครื่องมือการลงทุน” ของกองทุนรวมแต่ละรูปแบบที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน  ไปจนถึงกลวิธีที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถนำแนวคิดแปลงสู่ “การปฏิบัติ” หรือลงทุนได้จริง 

             เริ่มค้น “คำตอบ” บนเส้นทางรวยกับกองทุนรวมจากหนังสือเล่มนี้ได้แล้ว
 


   

 

 

 

Tags : Bizbook