กรุงเทพธุรกิจ

Life Style : Art & Living

วันที่ 13 กรกฎาคม 2552 01:00

Graphic Design ถ่ายทอดความหมายด้วยภาพ

เมื่อนำภาพกราฟิกคอนเซปต์ youniverse ประยุกต์ใช้ตกแต่งสถานที่จริง

ภาพกราฟิกต้นฉบับในคอนเซปต์ youniverse ถ่ายทอดความหมายความเป็นศูนย์กลางของ Style, Emotion, Activity, Passion ฯลฯ รางวัลชนะเลิศ

สวิญญา ชวนิชย์ และ วัฒน์ คุปตะวาทิน เจ้าของรางวัลชนะเลิศ - รักกิจ ควรหาเวช กราฟิก ดีไซเนอร์ B.O.R.E.D Design

มนัส ครุรัตน์บวร และปิยะ ดำขำ กับผลงาน Center is Everything

นำภาพกราฟิก Center is Everything ตกแต่งสถานที่เป็นตัวอย่าง

ณัฐพัชร์ สละสวัสดิ์ และณัฐดนัย วลัยลักษณาภรณ์ กับผลงาน Milky Way ศูนย์รวมกิจกรรมความสนุกสนานซึ่งเป็นช่วงชีวิตของวัยรุ่น รางวัลชมเชยอันดับ 2

ภาพประกอบข่าว

งาน 'กราฟิก ดีไซน์' จะไม่ประสบผลสำเร็จ หากสื่อสารความหมายไม่ได้อย่างที่ต้องการ

 คำว่า กราฟิก ดีไซน์  เป็นการทับศัพท์มากจาก graphic design ในภาษาอังกฤษ คำว่า graphic แปลความหมายได้ว่า 'ชัดเจน' หรือ 'การเขียนภาพด้วยสี-เขียนภาพด้วยสีขาวดำ' อีกทั้งยังหมายถึงการเขียนด้วยตัวหนังสือ การสื่อความหมายโดยการใช้เส้น ปรากฎคำในภาษาไทยที่ใช้แทนคำว่า graphic คือ เรขศิลป์, เลขนศิลป์ และ เรขภาพ ในสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนสาขาวิชาออกแบบ (แต่ไม่ปรากฎในพจนานุกรมไทย) ในขณะที่ design แปลว่า 'การออกแบบ' เมื่อรวมกันแล้ว 'กราฟิก ดีไซน์' จึงมีหมายความว่า การออกแบบเรขศิลป์ หรือ การออกแบบเลขนศิลป์

 หลายคนมักเข้าใจผิดว่า 'กราฟิก ดีไซน์' เป็นงานที่ทำด้วยคอมพิวเตอร์ หรือเป็นการสร้างแอนิเมชั่น 3 มิติ

 “ความจริงคอมพิวเตอร์เป็นเพียงเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ใช้ช่วยในการสร้างงาน กราฟิก ดีไซน์” รักกิจ ควรหาเวช กราฟิก ดีไซเนอร์ B.O.R.E.D Design อธิบายและว่า มนุษย์รู้จักสร้างงานกราฟิก ดีไซน์ มาตั้งแต่ยุคก่อนมีคอมพิวเตอร์ ก่อนหน้านี้เราสร้างงานกราฟิก ดีไซน์ ได้ด้วยพู่กัน ดินสอ และปากกา เนื่องจากคำจำกัดความหรือสิ่งที่รวมเรียกว่า กราฟิก ดีไซน์ ก็คือ การออกแบบรูปภาพ ตัวอักษร สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่มองเห็นได้ด้วยตา และมีหน้าที่สื่อความหมายจากสัญลักษณ์นั้นสู่ความหมายที่ต้องการสื่อสารออกไป

 ลองนึกดูว่าเรามองเห็นอะไรบ้าง สิ่งพิมพ์ ปกซีดี บรรจุภัณฑ์ โปสเตอร์ เครื่องหมายจราจร ป้ายบอกทาง แถบสีที่คาดบนรถประจำทาง สัญลักษณ์ประจำธนาคารแต่ละแห่ง โลโก้สินค้าไม่ว่าแบรนด์เนมหรือแบกะดิน หน้าหนังสือ-นิตยสาร เว็บเพจ แม้กระทั่งตราสัญลักษณ์บนถุงปุ๋ย ล้วนคืองานกราฟิก ดีไซน์

 เมื่อภาพวาดถือเป็นงาน 'กราฟิก ดีไซน์' ประเภทหนึ่ง นั่นหมายความว่างานกราฟิก ดีไซน์ ก็เกิดขึ้นอย่างน้อยก็เมื่อราว 16,000 ปีก่อนคริสตกาล จากหลักฐานภาพวัวไบซันที่ค้นพบในถ้ำลาสโกซ์ (Lascaux Cave) ในแคว้นดอร์ดอญทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส ภาพเขียนที่นักประวัติศาสตร์เรียกผู้ซึ่งมีชีวิตอยู่ในยุคนั้นว่า 'โครมันยอง' พยายามเลียนแบบให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุด มีขนาดใกล้เคียงของจริง ระบายภาพด้วยสีแดงและตัดเส้นรูปตัววัวด้วยสีดำ

 กราฟิก ดีไซน์ พัฒนาผ่านยุคอาณาจักรกรีกและโรมัน อียิปต์ ที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ของเทพเจ้า ดวงดาว และศาสนา ผ่านอักษรภาพของชาวจีนและญี่ปุ่น แม้กระทั่งหลักศิลาจารึกของไทย ฯลฯ

 เมื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 20 โลกก็ไม่ลังเลอีกต่อไปที่จะใช้คำว่า กราฟิก ดีไซน์ มิหนำซ้ำยังมีความหมายทับซ้อนกันไปมาระหว่างงานที่เรียกว่า ศิลปะการโฆษณา และ งานศิลปกรรม (Fine Art) เนื่องจากองค์ประกอบหลายอย่าง ทฤษฎี หลักการ และภาษา มีการหยิบยืมระหว่างกัน

 ในสิ่งที่เรียกว่าศิลปะการโฆษณา (Advertising Art) จุดประสงค์สูงสุดคือการขายสินค้าหรือบริการ รักกิจ ควรหาเวช กล่าวและว่า ในงานกราฟิก ดีไซน์ สิ่งสำคัญคือการให้ข้อมูลหรือสื่อสารสื่อความหมายที่ถูกต้อง-ที่ต้องการ นำเสนอรูปแบบความคิด ความรู้สึก แม้กระทั่งอารมณ์ ยิ่งถ้ากราฟิก ดีไซน์ นั้นมีคุณค่าทางศิลปะด้วย ก็ยิ่งนับว่าเป็นผลงานที่ดี

 การสร้างสรรค์งานกราฟิก ดีไซน์ มีขั้นตอนมีแรงบันดาลใจไม่แพ้งานสร้างสรรค์ประเภทอื่นๆ

 ในโครงการ สยามเซ็นเตอร์ ดีไซน์ ฟอร์เวิร์ด :กราฟิก ดีไซน์ คอนเทสต์ 2009 (Siam Center Design Forward :Graphic Design Contest) การประกวดในระดับอุดมศึกษา ออกแบบลวดลายกราฟิกสำหรับตกแต่ง อาคารสยามเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ กำหนดโจทย์การออกแบบภายใต้แนวคิด Center (is everything) มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 120 ชิ้น แต่มีผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 5 ทีม พิจารณาคัดเลือกและตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการการนักออกแบบกราฟิกของเมืองไทยจาก Creative House Sunshiner, B.O.R.E.D Design, Graphic 49 Limited, Cerebrum Design, Try 2 be nice เป็นอาทิ

 ผู้ผ่านเข้ารอบได้รับโอกาสดีร่วมติวเข้มในกิจกรรมเวิร์คชอปกับนักออกแบบกราฟิกของแต่ละบริษัท ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจริงและให้คำแนะนำก่อนนิสิตนักศึกษาจะสร้างผลงานจริง

 การจะชนะรางวัลในการประกวดเวทีนี้ ผลงานต้องตอบโจทย์คอนเซปต์ แรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน มีการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ที่สวยงาม เหมาะสมกับสถานที่ รวมทั้งการนำเสนอผลงาน ซึ่ง สวิญญา ชวนิชย์ และ วัฒน์ คุปตะวาทิน สองนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันกำหนดแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์ผลงานชื่อ youniverse จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากคณะกรรมการไปครอง โดยมีกราฟิก ดีไซเนอร์ มืออาชีพ จากบริษัท Creative House Sunshiner ช่วยตอบปัญหาข้อสงสัยที่เกิดขึ้นระหว่างการสร้างงาน

 สวิญญาและวัฒน์ตอบโจทย์ Center (is everything) โดยมองว่า 'สยามเซ็นเตอร์' เป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีความสำคัญและมีอิทธิพลกับสิ่งรอบตัว เช่นเดียวกับความเวิ้งว้างนอกโลกที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางที่สำคัญ มีดวงดาวมากมายโคจรรอบดวงอาทิตย์ จึงสื่อสารงานออกมาเป็นภาพดวงดาวต่างๆ ดาวแต่ละดวงมีเรื่องราวในตัวเอง เช่น สไตล์ อารมณ์ กิจกรรม ความต้องการ จุดมุ่งหมาย ฯลฯ ดวงดาวเหล่านี้โคจรอยู่รอบศูนย์กลางคือสยามเซ็นเตอร์ หมายถึงลูกค้าของสยามเซ็นเตอร์สามารถเลือกอะไรก็ได้ที่ต้องการมาใช้ในชีวิต เพราะสยามเซ็นเตอร์เปรียบเสมือนศูนย์กลางของไลฟ์สไตล์นั่นเอง

 ภาพดวงดาวน้อยใหญ่หลายดวงประทับไว้ด้วยภาพไลฟ์สไตล์สีสันสดใส ล่องลอยอยู่เป็นมวลหมู่ ดูทันสมัยและน่าตื่นตาตื่นใจในทันที

 ผลงานของสวิญญาและวัฒน์ขับเคี่ยวกันมากับผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศของ มนัส ครุรัตน์บวร และ ปิยะ ดำขำ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เจ้าของผลงานชื่อเดียวกับโจทย์ Center is Everything โดยมีกราฟิก ดีไซเนอร์ มืออาชีพ จากบริษัท Graphic 49 Limited ช่วยตอบปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างสร้างงาน

 มนัสและปิยะนำเกมส์คอมพิวเตอร์ยุคบุกเบิก Pac Man มาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ลายกราฟิก โดยเปรียบสยามเซ็นเตอร์เป็นใจกลางรวบรวมความต้องการของผู้บริโภค และเปรียบตัว Pac Man เป็นผู้บริโภคที่ตามหาความพึงพอใจ การที่แพ็คแมนไล่งับคุกกี้เหมือนกับผู้บริโภคที่ตามหาความต้องการต่างๆ ที่สามารถหาได้ในสถานที่แห่งนี้ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญของประโยชน์ใช้สอย คือนอกจากลวดลายกราฟิกที่สวยงามแล้ว ยังใส่ข้อมูลตำแหน่งของร้านต่างๆ ลงไปในลายกราฟิกเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ไปใช้บริการ ซึ่งเมื่อทดลองนำภาพกราฟิกมาตกแต่งบันไดเลื่อนบนหน้ากระดาษเป็นตัวอย่าง ก็ดูน่าสนใจไม่น้อยเช่นกัน

 แม้ยังมีข้อถกเถียงใครกันแน่คือผู้ประดิษฐ์คำว่า 'กราฟิก ดีไซน์' ระหว่างนักออกแบบชาวอังกฤษ ริชาร์ด กายแอท (Richard Guyatt, ค.ศ.1914-2007)ซึ่งมีชีวิตการทำงานอยู่ในยุคที่สังคมเริ่มเอาใจออกห่างความงามของตัวอักษรแบบวิคทอเรียนและภาพประกอบแบบคลาสสิก กับนักออกแบบตัวอักษรและหนังสือชาวอเมริกัน วิลเลียม แอดดิสัน ดิกกินส์ (William Addison Dwiggins, ค.ศ.1880-1956) ผู้เขียนตำราเกี่ยวกับการออกแบบไว้มากกว่า 300 เล่ม

 แต่ปัจจุบันงานกราฟิก ดีไซน์ ปรากฎและแทรกซึมอยู่ทั่วไปในการใช้ชีวิตของมนุษย์ จากยุคที่สร้างงานกราฟิกด้วยมือ คือการร่างภาพด้วยมือ (sketch) ใช้ดินสอ ปากกา พู่กัน พัฒนามาสู่ยุคการสร้างงานกราฟิก ดีไซน์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ซึ่งคุณรักกิจ ควรหาเวช ให้ความเห็นว่า เปรียบเสมือนยุคของการทดลองเทคนิคใหม่ๆ เช่น การแต่งรูป การทำภาพสามมิติ และโมชั่นกราฟิก ซึ่งหลังจากทุกคนอิ่มตัวแล้ว วงการกราฟิก ดีไซน์ ก็จะหันกลับสู่การร่างภาพด้วยมืออีกครั้ง

 เทคนิคการสร้างงานกราฟิก ดีไซน์ แม้จะมีความหลากหลายและมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เพียงใด

 แต่งานกราฟิก ดีไซน์จะไม่ประสบผลสำเร็จเลยหากสื่อสารความหมายไม่ได้อย่างที่ต้องการ

Tags : Graphic Design ถ่ายทอดความหมายด้วยภาพ

Adsense

ความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น*** ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็ปไซต์ ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้ เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง ซึ่งการลบความคิดเห็น ที่ไม่เหมาะสม สามารถกระทำได้ทันที โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

advertisement

advertisement