กรุงเทพธุรกิจ

Life Style : สุขภาพ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 04:00

14 กุมภาฯ 'เซ็กซ์' ในวัยเสี่ยง

TOOLS
  •   ขนาดตัวอักษร
  • พิมพ์ข่าวนี้
  • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

เอ...พวกป้าๆ คุณย่า คุณปู่ พวกเขาได้เสียกันอายุเท่าไรนะ?

           ถือว่าเป็นไฟลต์บังคับสำหรับวันแห่งความรัก ผู้ใหญ่และหน่วยงานด้านวัฒนธรรมมักออกมา "ตีกัน" ให้วัยรุ่นรักนวลสงวนตัว

           เอ...ว่าแต่พวกป้าๆ คุณย่า คุณปู่ พวกเขาได้เสียกันอายุเท่าไรนะ?

           14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรักเหมือนเป็น "ตัวเร่งปฏิกิริยา" สร้างบรรยากาศให้เป็นใจ และถูกบรรดาผู้ชายใช้เป็นเหตุผลเพื่อพิสูจน์รักกับหญิงของตนมากขึ้น

           แล้วทำไม ไม่รณรงค์ให้ผู้ชายเปลี่ยนทัศนคติกันบ้างเล่า

           มองอีกมุมหนึ่ง การมีเพศสัมพันธ์ก็เป็นปัญหาหนึ่ง แต่การติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์โดยไม่ปรารถนาเป็นโจทย์ใหญ่ที่หนักหนาสากรรจ์กว่า

           นพ.สุริยเดว ทรีปาตี หัวหน้าคลินิกเพื่อนวัยทีน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดเผยผลการวิจัย เซ็กซ์กับต้นทุนชีวิต จากการสำรวจความคิดเห็นวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศหญิง และชายจำนวน 2,564 ตัวอย่าง พบว่า วัยรุ่นยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนมากขึ้น ทว่า ปัญหาที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องของสุขภาพ

            ตัวเลขของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อันดับ 1 ที่รู้จักกันดี คือโรคเอดส์ เนื่องจากตัวเลขเชื้อไวรัสเอชไอวี ไม่ได้ลดลง ขณะเดียวกัน อัตราการติดเชื้อของมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่น่าตกใจ 

           "นับตั้งแต่เด็กวัยรุ่นเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรก ในช่วง 3 ปีให้หลัง เซลล์เนื้อเยื่ออยู่ในช่วงเจริญเติบโต ทำให้ติดเชื้อได้ง่าย มีความเสี่ยงมากขึ้นกว่าไม่มีเพศสัมพันธ์แต่มะเร็งปากมดลูกใช้เวลาแสดงอาการค่อนข้างนาน และสามารถหายเองได้ ทำให้หลายคนละเลย" เขาเตือน

            ทีมวิจัยเริ่มต้นเก็บข้อมูลวิจัย เซ็กซ์กับต้นทุนชีวิต ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2551 - มกราคม 2552 โดยสำรวจด้วยเกณฑ์มาตรฐานใน 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กวัยรุ่นในสถานศึกษาที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว จำนวน 513 คน เด็กวัยรุ่นในสถานศึกษาที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์ จำนวน 1,718 คน และกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่เข้าโครงการเลิฟแคร์ กล้ารัก กล้าเช็ค จำนวน 333 คน กลุ่มอายุเฉลี่ย 18.88 ปี

             “การเปลี่ยนแปลงของสังคมในโลกออนไลน์ อุบัติการณ์เพศสัมพันธ์เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงอายุ 16-18 ปี พบว่าเยาวชนส่วนใหญ่ยังไม่กล้าเผชิญความจริง แม้ผลวิจัยจะระบุชัดเจนว่า เพศหญิงมีทักษะในการปฏิเสธ แต่เลือกที่จะไม่ปฏิเสธการมีเซ็กซ์” เขากล่าวพร้อมแสดงความกังวล

              จากผลสำรวจผู้ใช้บริการสุขภาพทางเพศในโครงการเลิฟแคร์ รักษาโรคติดเชื้อทางเพศ วางแผนครอบครัว คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 20 คลินิก ในเขตกรุงเทพมหานครช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พบผู้ใช้บริการสุขภาพทางเพศในโครงการเลิฟแคร์ ในเขตกทม. จำนวน 333 คน พบถ้าเยาวชนคิดจะมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามจะใช้ถุงยางอนามัยเพียง 33.9% ขณะที่เพศหญิงก็ใช้ถุงยางอนามัย 38% เท่านั้น และพบวัยรุ่นหญิงที่เคยยุติการตั้งครรภ์1.6%  โดยในจำนวนที่สำรวจพบผู้ติดเชื้อเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ด้วย

              จากข้อมูลชี้ให้เห็นว่าเด็กมีความเข้าใจผิดเรื่องเพศมาก ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อเอดส์มากขึ้น 2 ปีที่ผ่านมามีเยาวชนสนใจ มากกว่า 16,645 คน  โดย 72.3% ตัดสินใจตรวจ HIV อัตราการติดเชื้ออยู่ที่ 2 คน ใน 100 คน ซึ่งการเข้าสู่การรักษาทันท่วงที รักษาได้

             “ถ้ากล้ารัก ต้องกล้าเช็ค กล้าเผชิญความจริง กล้ารับผิดชอบ” นพ.วัชระ พุ่มประดิษฐ์ ที่ปรึกษาองค์การแพธแห่งประเทศไทย (PATH) เสริม และบอกว่า วันนี้โครงการคลินิกให้คำปรึกษาทางเพศ ได้ขยายไปอีก 8 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครสวรรค์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร  เพื่อเข้าถึงกลุ่มเยาวชนที่ต้องรับคำปรึกษามากขึ้น รวมถึงเปิดคลินิกออนไลน์  ตอบปัญหาสุขภาวะทางเพศ พูดคุยกับหมอ พยาบาล

             “เซ็กซ์ในวัยรุ่นเป็นเพียงหนึ่งในปัญหาของเยาวชน ที่การห้ามหรือควบคุมไม่ใช่ทางออก แต่ควรเปิดพื้นที่เรียนรู้ที่จะช่วยให้เด็กนำพลังที่มีอยู่ไปใช้ในทางสร้างสรรค์ ทำให้เด็กมีทางเลือกอื่นนอกจากสิ่งยั่วยุในปัจจุบัน” นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการสร้างการเรียนรู้และสุขภาวะองค์กร สสส. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยอีกคน

Tags : 14กุมภา วาเลนไทน์ เซ็กในวัยรุ่น เซ็ก

Adsense

advertisement

advertisement

advertisement