กรุงเทพธุรกิจ

 • เข้าสู่ระบบ
ad 1

Life Style : ศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 24 เมษายน 2555 09:00

รำลึก "สมเด็จครู" ใน "วันนริศ"

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลงานออกแบบดวงตรา ฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

ภาพประกอบข่าว
TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

ไหว้สมเด็จครู นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม ในงาน "วันนริศ" ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร

 มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงาน "วันนริศ ไหว้สมเด็จครู นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ กับงานศิลปวัฒนธรรม" เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม ผู้ทรงเชี่ยวชาญงานช่างและศิลปะไทยหลายแขนง จนได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง-สหประชาชาติ  ( UNESCO ) 
 

โดยหม่อมเจ้าหญิงกรณิกา จิตรพงศ์ ประธานมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ  โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ พิธีทางศาสนา และพิธีไหว้ครูดนตรีไทย การเสวนาประกอบการแสดงดนตรี เรื่อง “เพลงเขมรไทรโยค” โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล การบรรเลงเพลงเขมรไทรโยคประกอบการวาดภาพโดยศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นเยี่ยม รวมทั้งการแสดงดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหว ชุด “น้ำ”  โดยคณะดุริยางคศาสตร์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะมัณฑนศิลป์


 วันจันทร์ที่ 30 เมษายน เวลา 14.00 - 16.30 น. การบรรเลงดนตรีไทยผสมดนตรีสากล โดยนักศึกษาเก่าคณะดุริยางคศาสตร์ เสวนาวิชาการ เรื่อง  “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ กับงานศิลปวัฒนธรรม” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ เจริญวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยูร  โมสิกรัตน์ และดร.สุธา ลีนะวัต


 วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม การบรรยายวิชาการ หัวข้อ “พระอุโบสถวัดราชาธิวาส : แนวคิดและการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของสมเด็จครู” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  จิระทัศนกุล  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ห้องบรรยาย ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


 นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2555 ประกอบด้วย นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 8 หัวข้อ “น้ำ” โดยประกอบด้วยผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลและคัดเลือกเข้าร่วมแสดงของนักถ่ายภาพชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำนวน 127 ชิ้น รวมทั้งผลงานภาพถ่ายของนักถ่ายภาพเชื้อเชิญ อาทิ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง รองศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง นิติกร กรัยวิเชียร นภดล โชตะสิริ ดาว วาสิกศิริ กนก สุริยสัตย์ ประธาน ธีระธาดา และราฟ  ทูเท็น และนับเป็นพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เข้าร่วมในการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งนี้ด้วย นิทรรศการจัดแสดง ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 


 นิทรรศการพระประวัติและผลงานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์กับงานออกแบบมัณฑนศิลป์ไทย  ได้แก่ งานออกแบบพระราชลัญจกร และดวงตราต่างๆ งานออกแบบตาลปัตร งานออกแบบธง และออกแบบปกหนังสือและภาพประกอบวรรณกรรม ฯลฯ ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ และหอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ 


 นิทรรศการผลงานการออกแบบสมเด็จครู : พระอุโบสถวัดราชาธิวาส จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 4 พฤษภาคม ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


 สอบถามรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร.0 2849 7538 หรือดู  www.photo.su.ac.th

Tags : ศิลปะ

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position a2

advertisement

advertisement