กรุงเทพธุรกิจ

 • เข้าสู่ระบบ

ไอที-นวัตกรรม : วิทยาศาสตร์

วันที่ 8 สิงหาคม 2555 11:13

สดร.ชวนชมฝนดาวตกวันแม่

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

12 สิงหาคม 2555 สดร. ชวนชม ดาวเคียงเดือน และฝนดาวตกวันแม่ ปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณมากกว่า 100 ดวง ต่อชั่วโมง

12 สิงหาคม 2555 สดร. ชวนชม ดาวเคียงเดือน และฝนดาวตกวันแม่ ปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณมากกว่า 100 ดวง ต่อชั่วโมง


สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนคนไทยชมความสวยงามของท้องฟ้ายามค่ำคืนในวันแม่ 12 สิงหาคม 2555 นี้ ดาวพฤหัสบดีเคียงดวงจันทร์ และฝนดาวตกเปอร์เซอิดส์

 ในวันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี จะมีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจชวนติดตามเป็นประจำทุกปี แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในช่วงเดือนสิงหาคม พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยเป็นช่วงกลางฤดูฝน ทำให้สภาพท้องฟ้าไม่เอื้ออำนวยต่อการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์เท่าใดนัก ยกเว้นในภาคใต้ตอนล่างที่เป็นช่วงฝนค่อนข้างน้อย นับเป็นโอกาสทองของชาวใต้ที่จะได้ชื่นชมความสวยงามของท้องฟ้าในเดือนสิงหาคมได้ดีกว่าภูมิภาคอื่น

 ดาวเคียงเดือน - ในช่วงเช้า วันที่ 12 สิงหาคม 2555 จะสังเกตเห็นดาวพฤหัสบดีเคียงข้างดวงจันทร์อยู่ทางเหนือของดวงจันทร์ประมาณ 0.11 องศา

 ฝนดาวตกเปอร์เซอิดส์ (Perseids Meteor Shower) - หากท้องฟ้าเปิดเราจะสามารถสังเกตฝนดาวตกเปอร์เซอิดส์ได้อย่างชัดเจน ในช่วงหลังเที่ยงคืนของวันที่ 12 ถึงรุ่งเช้าวันที่ 13 สิงหาคม 2555 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีแสงจันทร์รบกวนจน มีจุดศูนย์กลางการกระจายอยู่ทางทิศเหนือ บริเวณกลุ่มดาวค้างคาว(Cassiopeia) และกลุ่มดาวเปอร์เซอิดส์ (Perseids) ฝนดาวตกเปอร์เซอิดส์เป็นฝนดาวตกที่มีความสว่างเป็นอันดับสองรองจากฝนดาวตกลีโอนิดส์และในปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนดาวตกมากกว่า 100 ดวง ต่อชั่วโมง

  ฝนดาวตกเปอร์เซอิดส์นี้ เกิดจากเศษฝุ่นของดาวหาง 109P/Swift-Tuttle ที่ทิ้งไว้เมื่อ 20 ปีก่อน และเมื่อโลกโคจรผ่านบริเวณที่มีเศษฝุ่นเหล่านั้น จะสังเกตเห็นฝุ่นของดาวหางลุกไหม้ในชั้นบรรยากาศโลกเป็นแสงสว่างวาบ และถึงแม้ว่าเศษฝุ่นของดาวหาง 109P/Swift-Tuttle จะถูกทิ้งไว้เป็นเวลา 20  ปีแล้ว แต่เศษฝุ่นของดาวหางเหล่านี้ก็ยังทำให้ชาวโลกได้สัมผัสความสวยงามของฝนดาวตกวันแม่เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ดาวหาง 109P/Swift-Tuttle เคยมาเยือนโลกครั้งล่าสุดเมื่อปี 2533 และจะโคจรมาเยือนโลกครั้งต่อไปต่อไปในปี 2669


ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) www.narit.or.th
Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
Twiiter: @N_Earth

 

Tags : ดาราศาสตร์ ฝนดาวตก วันแม่

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position a2

advertisement