กรุงเทพธุรกิจ

 • เข้าสู่ระบบ

ไอที-นวัตกรรม : Review

วันที่ 26 มิถุนายน 2555 11:22

Apple Retail Store สวนทาง การล่มสลาย Retail Store

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

สัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างเดินทางไปประเทศจีน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับผู้บริหารระดับสูงสุดของ Apple ที่ดูแล Apple Retail Store ทั้งหมด

ซึ่งได้ทั้งความรู้ที่เป็นประโยชน์ และ Inspiration จากคนที่เคยทำงานร่วมกับ Steve Jobs ทุกวัน  ปัจจุบัน Retail Store' class='anchor-link' target='_blank'>Apple Retail Store มีอยู่ 327 สาขาทั่วโลก ซึ่งเป็นเจ้าของและบริหารจัดการโดย Apple ทั้งหมด ในประเทศจีน มีแล้ว 5 สาขา สำหรับประเทศไทยแล้ว ยังไม่มี Retail Store' class='anchor-link' target='_blank'>Apple Retail Store เลย แต่จะมี iStudio ฯลฯ ซึ่งเป็น Premium Reseller ที่เป็นเจ้าของและบริหารจัดการโดยนักธุรกิจจากในประเทศ
 
ในช่วงเวลาเดียวกัน ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงสุดของ Media Markt ซึ่งเป็น Chain ของ Retail Store ที่ขายสินค้าเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของ Europe และเป็นอันดับสองของโลก รองจาก Best Buy ปัญหาอันดับแรกของ Media Markt และของ Retail Store ทั่วไป คือ การที่ลูกค้ามักอาศัย Retail Store เป็นที่ทดลองสัมผัสสินค้าเท่านั้น แต่กลับไปซื้อจากบริการ E-Commerce อื่นๆ ที่สามารถให้ราคาได้ดีกว่า เพราะการให้บริการ E-Commerce มักมีต้นทุนที่ต่ำกว่า โดยเฉพาะใน Europe และประเทศจีน ที่ E-Commerce มีการขยายตัวเร็วมาก
 
ปัญหาดังกล่าว เป็นที่มาของการล่มสลายของอาณาจักร Retail Store ที่เคยยิ่งใหญ่ระดับโลก เช่น Blockbuster, Borders, Circuit City, CompUSA ฯลฯ ล่าสุด ยังมีการวิพากษ์ว่า Best Buy อาจต้องร่วมชะตากรรมของอาณาจักรอื่นๆ อย่างไรก็ดี ปัญหานี้อาจยังไม่มีปรากฏในประเทศไทย เพราะ E-Commerce ยังไม่ได้มีความแพร่หลาย
 
สำหรับ Retail Store' class='anchor-link' target='_blank'>Apple Retail Store กลับมีแนวคิดที่แตกต่าง Apple เชื่อว่าการได้ทดลองสัมผัสสินค้าเป็นแรงจูงใจสูงสุด ที่จะทำให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าของ Apple และการที่ Apple ต้องมาลงทุนสร้าง Retail Store' class='anchor-link' target='_blank'>Apple Retail Store เพราะต้องการควบคุม Brand Experience ของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ระหว่างที่ทดลองสัมผัสสินค้า เพราะมีความเชื่อในศักยภาพของการ Deliver Experience ที่เหนือกว่าภายใต้การบริหารจัดการ ของ Apple อย่างไรก็ดี Retail Store' class='anchor-link' target='_blank'>Apple Retail Store กลับมิได้เป็นห่วงเลย หากลูกค้าเลือกไปซื้อสินค้าจากบริการ E-Commerce ทั้งนี้ จากสาเหตุที่ว่า อย่างไรก็ดี ก็ยังคงเป็นสินค้าของ Apple ที่ลูกค้าจะเลือกซื้อ ซึ่ง Apple จะยังคงได้รายได้ แม้ว่าลูกค้าจะไปเลือกซื้อจาก Channel อื่นก็ตาม
 
ปัญหาการล่มสลายของอาณาจักร Retail Store ได้เริ่มต้นจากยุคแรกของ Dot-Com เมื่อต้นสหัสวรรษ ซึ่ง E-Commerce เริ่มมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย และอาณาจักร Retail Store ถูกจัดเป็นประเภทอิฐและปูน (Brick and Motar) เมื่อเปรียบกับธุรกิจ E-Commerce ที่ไม่มีทั้งอิฐและปูน แต่มีเพียงหน้าร้านอยู่บนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น พฤติกรรมที่ลูกค้าอาศัย Retail Store เป็นที่ทดลองสัมผัสสินค้า แต่ไปซื้อจากบริการ E-Commerce ถูกเรียกเป็น Hybrid Purchasing Pattern ซึ่งเป็นที่มาของการล่มสลายของอาณาจักร Retail Store ทั้งหลาย
 
อย่างไรก็ดี รูปแบบของ Retail Store' class='anchor-link' target='_blank'>Apple Retail Store ได้ถูกลอกเลียนแบบ แม้แต่ Microsoft ก็เริ่มมี Microsoft Store ของตัวเองซึ่งควบคุม Brand Experience เพื่อขายสินค้าของ Microsoft แม้ปัจจุบันมีอยู่เพียง 18 สาขา แต่ก็ถูกอ้างเป็นสาเหตุ ที่อาจนำไปสู่การล่มสลายของ Best Buy เพราะมีข้อได้เปรียบเช่นเดียวกับ Apple และยังสามารถ Deliver Brand Experience ของ Microsoft ได้ดีกว่า Best Buy
 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ปัญหาของ Retail Store เป็นสิ่งที่ไกลตัวสำหรับคนไทย ซึ่งยังไม่คุ้นเคยกับ E-Commerce เลย ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่ทำให้ ICT และอุตสาหกรรมอื่นที่ควรได้ผลกระทบ จาก Disruptive Technology เช่น E-Commerce กลับจะดูเหมือนจะอยู่คนละยุคกับประเทศที่เจริญแล้ว หรือกระทั่งประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอาจเป็นข่าวดีของประเทศไทย ที่การล่มสลายของอาณาจักร Retail Stores อาจไม่มีวันมาถึง ตราบเท่าที่ อินเทอร์เน็ต และ E-Commerce ยังเป็นสิ่งที่ไกลตัวของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ

 

Tags : Apple Retail Store Retail Store

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position a2

advertisement