กรุงเทพธุรกิจ

 • เข้าสู่ระบบ

ไอที-นวัตกรรม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 14:41

ห้องเรียนอัจฉริยะ

ห้องเรียนอัจฉริยะ : ไมโครซอฟท์สนับสนุนโครงการห้องเรียนอัจฉริยะของกรุงเทพมหานครสร้างชั้นเรียนทันสมัย ครูมั่นใจ นักเรียนสนใจเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของไมโครซอฟท์บนแท็บเล็ตสำหรับเด็ก ป. 4

ห้องเรียนอัจฉริยะ : ไมโครซอฟท์สนับสนุนโครงการห้องเรียนอัจฉริยะของกรุงเทพมหานครสร้างชั้นเรียนทันสมัย ครูมั่นใจ นักเรียนสนใจเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของไมโครซอฟท์บนแท็บเล็ตสำหรับเด็ก ป. 4

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

ไมโครซอฟท์หนุนโครงการห้องเรียนอัจฉริยะของกทม.สร้างชั้นเรียนทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของไมโครซอฟท์บนแท็บเล็ตสำหรับนักเรียน ป.4


Tags : ไมโครซอฟท์ กทม.

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position a2

advertisement