กรุงเทพธุรกิจ

 • เข้าสู่ระบบ

ไอที-นวัตกรรม

วันที่ 21 มิถุนายน 2555 11:04

"กสทช." ฟัน3จีกสท-ทรูขัดมาตรา 46

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

กทค.ลงมติฟันสัญญา 3จี กสท-ทรู ผิดม.46 สั่ง กสท แก้สัญญาใน 30 วัน - เลื่อนเคาะราคาประมูล 3จีสัปดาห์หน้า

 พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผลศึกษาวิเคราะห์และความเห็นของคณะอนุกรรมการการพิจารณาผลสรุปการทำสัญญาระหว่างบมจ.กสท โทรคมนาคม กับกลุ่มบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ในการให้บริการโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่ 3จี เอชเอสพีเอ บนคลื่นความถี่ 800 เมกะเฮิตรซ์ โดยสัญญาดังกล่าวขัดมาตรา 46 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.)

 โดยกำหนดว่าคลื่นความถี่เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้รับใบอนุญาต ไม่สามารถโอนแก่กันได้ และต้องประกอบกิจการด้วยตัวเอง จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมด หรือบางส่วนหรือยินยอมให้คนอื่นเป็นผู้มีอำนาจประกอบกิจการแทนกันไม่ได้ จึงมีมติให้ กสท ไปดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายมาตรา 46 ด้วยการแก้ไขสัญญา เพื่อให้ กสท มีสิทธิ์ใช้คลื่นความถี่อย่างสมบูรณ์ แล้วมารายงานให้บอร์ด กทค.ทราบใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่ง คาดว่า กทค.จะทำหนังสือแจ้งไปยัง กสท ภายในสัปดาห์หน้า

 สำหรับสัญญาที่ต้องแก้ไข เพื่อให้เกิดความชัดเจน และทำให้ กสทเป็นผู้ควบคุมการบริหารจัดการคลื่นความถี่ด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์ และเป็นไปตามมาตรา46 พ.ร.บ.กสทช. มีดังนี้ สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมเพื่อนำไปให้บริการมือถือ ระหว่างกสท กับ บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ สัญญาข้อ 2.9 กสทต้องเข้าถึงข้อมูลการใช้งาน เพื่อควบคุมดูแลการใช้คลื่นความถี่ด้วยตัวเอง ข้อ 2.11 ให้ กสท สามารถเข้าไปในสถานีติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์เสาโทรคมนาคมที่ให้เช่าได้ ข้อ 2.16 กสทนำคลื่นความถี่ย่าน 800 เมกะเฮิรตซ์ ไปใช้กับเครื่องและอุปกรณ์ของตัวเองหรือของบริษัทอื่นได้

 สัญญาข้อ 2.17 และข้อ2.18 กสท ต้องเร่งรัดให้ตัวเองเป็นผู้ควบคุม และบริการคลื่นความถี่ผ่านการเจรจาการให้บริการข้ามโครงข่ายภายในประเทศ และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ประกอบการรายอื่นด้วยตัวเอง ข้อ 7.2 กสทต้องกำหนดแนวทางปฏิบัติและวิธีบังคับ โดยแสดงให้เห็นถึงอำนาจการบริหารจัดการคลื่นความถี่ของ กสท ให้ชัดเจนและสัญญาบริการขายส่งบริการบนโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ3จี ระหว่างกสทกับบริษัท เรียล มูฟ จำกัด ข้อ 7.5 ให้กสท สามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้งานอย่างเพียงพอที่จะบริหารจัดการคลื่นความถี่ได้อย่างสมบูรณ์

 “การแก้ไขสัญญาตามข้อเสนอดังกล่าวให้ กสท รายงานให้ทราบใน 30 วัน หากไม่มีการแก้ไขตามวันเวลาที่กำหนด ทางบอร์ดกทค.ต้องกลับมาพิจารณาอีกครั้งว่าจะมีบทลงโทษอย่างไร แต่ถ้าพิจารณาตามกฎหมาย ก็จะมีความผิดมาตรา 47 อาจมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน ดังนั้นคงต้องรอผลจากกสทก่อนจึงมีบทลงโทษ"

 พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังให้สำนักงาน กสทช.พิจารณาข้อเท็จจริงว่าการดำเนินการของบริษัท บีเอฟเคที เข้าข่ายประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ และรายงานให้บอร์ดกทค.ทราบใน 30 วัน
 สำหรับประเด็นเรื่องราคาประมูล 3จี นั้น ที่ประชุมบอร์ดกทค.ยังไม่สามารถสรุปราคาเริ่มต้นได้ เนื่องจากนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังไม่มีข้อสรุปราคาเริ่มต้น แต่คาดว่าในวันที่ 25 มิ.ย.นี้ จะสรุปได้ ยืนยันจะไม่กระทบกับกรอบเวลาการประมูล 3จีที่จะเกิดขึ้นเดือน ต.ค.นี้  

 ขณะที่ แหล่งข่าว กล่าวว่า เหตุที่ตกลงราคาไม่ได้ เนื่องจาก คณะอนุฯเสียงส่วนใหญ่เลือกโมเดลที่ 1.2 มูลค่าคลื่นที่ 6,440 ล้านบาท หากคิดราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 4,314 ล้านบาท ซึ่งให้ความเห็นว่า ไม่อยากเลือกวิธีที่ 1.4 เพราะราคาเริ่มต้นสูงเกินไป และอีก 1 ปีข้างหน้า จะมีการประมูล4จี จึงอยากให้ผู้ประกอบการมีแรงจูงใจประมูล ส่วนคณะอนุฯที่เหลือ ซึ่งมีตัวแทนกลุ่มเอ็นจีโอ นักวิชาการ ต้องการเลือกวิธีที่1.4 ซึ่งราคาใบอนุญาตจระเริ่มต้นที่ 8,488 ล้านบาท เพื่อต้องการให้ได้เงินจำนวนมากเข้าสู่รัฐบาล

 

Tags : กทค. 3จี ประมูล

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position a2

advertisement