กรุงเทพธุรกิจ

 • เข้าสู่ระบบ

ไอที-นวัตกรรม : นวัตกรรม

วันที่ 6 สิงหาคม 2555 06:00

'ออนไลน์' ปั้นอัจฉริยะ

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

จุดเริ่มต้นของการพัฒนา "แมทไบรท" ซอฟต์แวร์ฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์ผ่านอินเทอร์เน็ต สู่การพัฒนาความคิดของมนุษย์

          จากพ่อคนหนึ่งที่พยายามค้นหาวิถีทางที่ทำให้ลูกชอบคณิตศาสตร์ บวกกับความเชื่อที่ว่าคณิตศาสตร์สำคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา "แมทไบรท" ซอฟต์แวร์ฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์ผ่านอินเทอร์เน็ตเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ซึ่งการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ยังเป็นเรื่องใหม่เมื่อเทียบกับการเรียนการสอนผ่านทางสื่อวีดิโอ

 

เปิดตลาดออนไลน์

          บริษัท แมทไบรท จำกัด ตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่ช่วยจับคู่บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และไอทีจากซอฟต์แวร์พาร์ค เข้ามาเสริมศักยภาพและพัฒนาซอฟต์แวร์ในก้าวต่อไป

          สิ่งที่แมทไบรทนำเสนอให้กับผู้ปกครองคือ แบบฝึกหัดแบบรายเดือนที่ใช้งานได้ผ่านทางออนไลน์ โดยเน้นโจทย์พัฒนาทักษะการคำนวณและวิทยาศาสตร์สำหรับชั้นอนุบาลและประถม โจทย์เพื่อเตรียมสอบเข้าโรงเรียนในกลุ่มสาธิต สอบแข่งขัน และการสอบวัดความรู้ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นต้น

          "ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ของเด็กอยู่ที่ 1,200 บาทต่อเดือน หรือค่าใช้จ่ายที่คิดเป็นรายคอร์ส โดยสามารถคัดเลือกโจทย์ที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน ที่เน้น 10 ข้อต่อวัน ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง" สุรฉัตร เตชศรีสุธี ผู้พัฒนาแมทไบรทซิสเต็ม (Mathbright System) กล่าว

          จำนวนโจทย์และช่วงเวลาที่กำหนดไว้จะช่วยให้เด็กได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการทำแบบฝึกหัด มากกว่าความกลัวที่จะเรียนรู้ ซึ่งเป็นปัญหาของเด็กไทยส่วนใหญ่ โดยต้นทุนดังกล่าวสามารถลดลงได้ในอนาคต หากมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มขึ้น

          ปัจจุบันทีมพัฒนาโปรแกรมของบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ซอฟต์แวร์ฉลาดขึ้น  สามารถคัดเลือกโจทย์ที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน ตลอดจนเพิ่มโจทย์การเรียนรู้ในวิชาอื่นด้วย

          เขาบอกว่า เป้าหมายของแมทไบรท คือพัฒนาโปรแกรมและช่องทางการเข้าถึงไปยังทั่วประเทศ ผ่านระบบเว็บเซอร์วิส ซึ่งเป็นช่องทางการตลาดแบบใหม่ที่น่าสนใจ การจ่ายเงินผ่านทางออนไลน์ บัตรเครดิต ธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าได้มากขึ้น ตลอดจนการโฆษณาทางออนไลน์ผ่าน Google AdWords ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนด้านการประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีได้อีกทางหนึ่ง

         นอกจากนี้ ผลสำเร็จจากการได้รับรางวัล Samart Innovation Awards ในปี 2552 จากบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และรางวัล Thailand ICT Awards ในปี 2553 จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยังการันตีได้ถึงคุณภาพและความตั้งใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ให้กับเยาวชนไทยในอนาคต

ซอฟต์แวร์ปั้นนักคณิต

          ย้อนกลับไปเมื่อ 5 ปีที่แล้ว สุรฉัตรรับทราบผลการเรียนของลูกชาย และคำยืนยันจากครูประจำชั้นที่เห็นพ้องกันว่า เด็กไม่เก่งคณิตศาสตร์ เขาจึงพยายามดิ้นรนทุกวิถีทางในการฝึกฝนให้ลูกชายได้พัฒนาทักษะการคำนวณ จากแบบฝึกหัดในรูปแบบต่างๆ มาให้ทดลองฝึก ทั้งโจทย์ในหนังสือ และซอฟต์แวร์ช่วยฝึกฝนการเรียนรู้

          แต่ปัญหาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่รวมถึงสุรฉัตรต้องเผชิญคือ  ไม่รู้ว่าโจทย์คณิตศาสตร์แบบไหนที่เหมาะสมกับเด็กของตน ทำให้รูปแบบการฝึกฝนเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง เกิดความซ้ำซ้อนและเสียเวลาไปกับโจทย์ที่พวกเขาถนัด ในขณะที่มองข้ามโจทย์ที่ทำคะแนนได้ไม่ดีไป

          เขาวิเคราะห์และเจาะลึกปัญหาดังกล่าว จนกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของ "แมทไบรท" โปรแกรมปั้นเด็กอัจฉริยะ โดยระบบจะคัดเลือกโจทย์ที่เหมาะสมกับตัวผู้เรียนจากคลังแบบฝึกหัด ส่งไปให้ฝึกทุกวัน วันละ 10 ข้อ อีกทั้งยังสามารถตรวจ วิเคราะห์และเลื่อนลำดับขั้นการฝึกให้ยากขึ้นตามความสามารถของเด็กแต่ละคนอีกด้วย

          "การฝึกฝนแก้โจทย์อย่างสม่ำเสมอจนเกิดความชำนาญ และให้ความสำคัญกับโจทย์ที่สร้างกระบวนการคิด และแก้ปัญหา เป็นสิ่งที่เด็กไทยต้องการมากกว่าโจทย์ที่ให้คิดคำนวณเร็ว" เขากล่าวและว่า ทีมงานได้ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก โดยวัดจากความสม่ำเสมอ และระยะเวลาในการทำแบบฝึกหัด ตลอดจนความถูกต้อง เป็นเครื่องมือในการคำนวณระดับสติปัญญาและความสามารถของเด็ก ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมเป็นสถิติรายงานให้ผู้ปกครองทราบ

          "แบบฝึกหัดทั้งหมดเกิดจากการรวบรวมโจทย์โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ เพิ่มโจทย์ปัญหาที่เด็กไทยอ่อน โดยใช้ข้อดีของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกขึ้น" สุรฉัตร กล่าว

Tags : แมทไบรท คณิตศาสตร์ ออนไลน์

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position a2

advertisement