กรุงเทพธุรกิจ

การเงิน - การลงทุน : Thailand Tomorrow

วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 08:00

การศึกษาคือสิ่งสำคัญ

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

การที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะรวยหรือจนย่อมมีสิทธิความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน

เมืองไทยในวันพรุ่ง


1.คุณคิดถึงประเทศไทยในแง่มุมใด ประเทศชาติมีความหมายต่อคุณอย่างไร


การคิดถึงประเทศไทยในแง่มุมของดิฉัน คือ ดิฉันจะคิดถึงประเทศไทยในมุมมองของเรื่องเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประเทศชาติ เพราะถ้าเศรษฐกิจในประเทศชาติของเราดีก็จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรประเทศชาติของเราดีขึ้นไปด้วยประเทศชาติก็จะมีการพัฒนาแข่งขันกับต่างชาติได้

ดังนั้น ดิฉันคิดว่าประเทศชาติจึงมีความหมายในด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงถ้าเศรษฐกิจในประเทศชาติของเราดีก็จะมีการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะทำให้มีการขยายขอบเขตของการงานเพิ่มมากขึ้นขึ้น การจ้างงานก็เพิ่มขึ้น

ประชาชนก็จะมีการงานทำอย่างมั่นคง ช่วยลดปัญหาการว่างงานของประชากรได้เป็นอย่างมากและจะช่วยทำให้ประเทศชาติมีการพัฒนาได้เป็นอย่างดีย่อมไม่แพ้ชาติอื่นใดในโลก

2.สิ่งที่คุณอยากทำเพื่อสร้างเทศไทยให้ก้าวหน้ามั่นคง

ดิฉัน คิดว่าสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและมั่งคง คือ การศึกษาเล่าเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต เพราะการศึกษาทำให้ชีวิตของคนเราเกิดความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงทำให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถไม่แพ้ประเทศชาติอื่นใดที่เขามีความพัฒนาแล้ว 

ถ้าประชาชนไม่มีความรู้ความสามารถและขาดการศึกษาก็ทำให้ประเทศชาติของเราพัฒนาไปได้ช้ากว่าประเทศอื่นและเกิดการเอารัดเอาเปรียบจากต่างชาติได้  ดังนั้น ดิฉันจึงคิดว่าการศึกษาจะช่วยสร้างประเทศชาติของเราให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงได้เป็นอย่างดี เพราะการศึกษาจะทำให้คนเรามีความรู้และสามารถที่จะทำให้คนเราคิดแต่สิ่งที่ดีๆ
เพื่อพัฒนาให้ประเทศชาติของเรามีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงไปได้ตลอดคะ

3.สิ่งนั้นสำคัญอย่างไรต่อสังคมไทยในขณะนี้และในอนาคต

ดิฉันคิดว่า การศึกษามีความสำคัญต่อสังคมในขณะนี้ คือ ทำให้ประชากรที่มีการศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็จะนำความรู้ความสามารถที่ตนเองได้เล่าเรียนมาพัฒนาประเทศชาติได้เป็นอย่างดี และ เป็นแรงงานที่มีทักษะในการทำงานสูง ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้ค่าตอบแทนจากการทำงานที่สูงขึ้น และ ในอนาคตถ้าประชากรทุกคนได้รับการศึกษาที่ดีทุกคนก็จะทำให้ประเทศชาติพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและจะสามารถทำให้ประเทศชาติของเราเป็นประเทศที่มีการพัฒนาได้อย่างมีศักยภาพอีกด้วย


4.การขยายผลทำได้อย่างไร

การขยายผลในความคิดของดิฉัน คือ ทำได้โดยในปัจจุบันนี้รัฐบาลได้มองเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยจัดให้มีการเรียนฟรีตลอด 15 ปี จึงเป็นการขยายโอกาสให้แก่เด็กที่ไม่มีทุนในการเล่าเรียน และเป็นผลที่ดีต่อเด็กผู้ด้อยโอกาส และได้จัดทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่เรียนดี แต่อยากจนเพื่อที่จะได้ศึกษาเล่าเรียน ซึ่งการศึกษาก็ย่อมเป็นผลดีกับบุกคนทั่วไป

5.พลังและบทบาทปัจเจกชนต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นมีมากน้อยเพียงใด

เมื่อปัจเจกชนมีความคิดเห็นที่ตรงกันและก่อให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อแสดงความคิดเห็นและก่อให้เกิดพลังและมีบทบาทสำคัญ เพราะ สังคมประชาธิปไตยมีความคิดเห็นที่ตรงกันและเหมือนกันก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของประเทศชาติ

6.อื่น ๆ นอกเหนือจากนี้แต่คิดว่ามีนัยยะสำคัญ

ดิฉันคิดว่า นอกเหนือจากสิ่งอื่นใด สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันไม่ว่าจะจนหรือรวยทุกคนย่อมมีสิทธิของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน และคำนึงถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในสังคมที่จะได้รับ ก็จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นและทำให้ประเทชาติพัฒนารุ่งเรืองเหมือนประเทศชาติอื่นทั่วโลก

 

Tags : #thailandtomorrow

Adsense

advertisement

advertisement

advertisement