กรุงเทพธุรกิจ

 • เข้าสู่ระบบ

การเงิน - การลงทุน

วันที่ 30 ตุลาคม 2555 15:23

WHAเคาะราคาเสนอขายหุ้นIPO 13.25บาท

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

WHA เคาะราคาเสนอขายหุ้น IPO 13.25 บาท ฤกษ์ดี เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ 8 พ.ย.นี้

นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA) ผู้นำด้าน Built to Suit คลังสินค้า – ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานระดับพรีเมี่ยม เปิดเผยว่า บริษัทฯได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 13.25 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้(พาร์)1บาท เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 129.4 ล้านหุ้น และบริษัทฯ จะได้รับเงินจากการระดมทุนในครั้งนี้ประมาณ 1714.5 ล้านบาท โดยเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปลงทุนเพื่อขยายโครงการและรองรับการขยายงานของบริษัทฯในอนาคต ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ซึ่งผลการดำเนินงาน ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯมีรายได้รวม 1,985.6 ล้านบาท กำไรสุทธิ 173.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตของรายได้ร้อยละ 1,877.6 จากงวดเดียวกันปี 2554 ซึ่งมาจากรายได้จากการขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยมแฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์ (WHAPF) รวมทั้งรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เพิ่มขึ้น และ ภายหลังจากที่บริษัทฯเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถขยายโครงการเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง

นายแพทย์ สมยศ กล่าวอีกว่า ภายในสิ้นปีนี้ บริษัทฯคาดว่าจะมียอดพื้นที่ให้เช่า เพิ่มเป็น 5.4 แสนตารางเมตร และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปีหน้าประมาณ 2-3 แสนตารางเมตร ซึ่งบริษัทฯมองว่าความต้องการเช่าพื้นที่คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า รวมทั้งโรงงานระดับพรีเมียม มีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทต่างประเทศ ที่มองว่าประเทศไทย ยังคงเป็น Logistics Hub ในภูมิภาคเอเชีย ประกอบกับ WHA สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในเรื่องของการหาทำเลที่ตั้ง เพื่อเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า กับระบบโลจิติกส์ ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในระดับสากลได้มากที่สุด

" WHA มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นผู้นำในด้าน Built-to-Suit ของประเทศไทยในฐานะผู้พัฒนาโครงการระดับพรีเมี่ยม ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการแบบ Warehouse Farm " นายแพทย์สมยศ กล่าว

ด้านนางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) และผู้บริหาร ธุรกิจไพรเวทแบงก์ เครือธนาคารกสิกรไทย กล่าวในฐานะบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินร่วมและผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน WHA ในครั้งนี้ว่า บริษัทฯได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO)จำนวน129.4 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 13.25 บาท ให้ส่วนลดแก่นักลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับมูลค่าหุ้นที่นักวิเคราะห์ได้ประเมินราคาไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯได้กำหนดราคาขาย IPO โดยพิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ย้อนหลัง 1 ปีของบริษัทฯ รวมถึงผลสำรวจจากความต้องการของนักลงทุนสถาบัน ซึ่งมียอด Book Build เกินกว่าจำนวนที่จัดสรรให้จำนวนมาก ซึ่งจากความต้องการของสถาบัน ประกอบกับปัจจัยพื้นฐาน ศักยภาพและความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ทำให้มั่นใจว่าหุ้น WHA จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน โดย WHA จะเสนอขายหุ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายนนี้ และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้

ขณะที่ ม.ล.ทองมกุฏ ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวว่า บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) เป็นผู้นำด้าน Built to Suit คลังสินค้า – ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานระดับพรีเมี่ยม ซึ่งตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ตามมาตรฐานสากล

ขณะเดียวกันบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของยุทธศาสตร์ ทำเล ที่ตั้ง ของลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องกับระบบโลจิติกส์ ได้มากที่สุด โดยลูกค้าหลักของ WHA จะเป็นกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมี่ยมชั้นนำของโลก ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจึงสามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าบริษัทข้ามชาติได้เป็นอย่างดี โดย บล.ไทยพาณิชย์ ในฐานะแกนนำร่วมในการจัดจำหน่าย มั่นใจว่าการเสนอขายหุ้น WHA จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบันเป็นอย่างดี โดยการเสนอขายแบ่งเป็นการเสนอขายให้บุคคลทั่วไป จำนวนประมาณ 58.23 ล้านหุ้น หรือร้อยละ 45% เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน จำนวนประมาณ 58.23 ล้านหุ้น หรือร้อยละ 45% และผู้มีอุปาการคุณของบริษัทฯ จำนวนประมาณ 12.90 ล้านหุ้น หรือร้อยละ10%

"WHA นอกจากจะเป็นผู้ให้บริการ Built to Suit คลังสินค้า – ศูนย์กระจายสินค้า และอาคารโรงงานระดับพรีเมี่ยม แล้ว บริษัทฯ มีมุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จร่วมกันกับลูกค้าในระยะยาว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมอัตราการเติบโตของบริษัทฯตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดี"

Tags : สมยศ อนันตประยูร ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น WHA

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position SYNERGY-E

advertisement