กรุงเทพธุรกิจ

 • เข้าสู่ระบบ

การเงิน - การลงทุน

วันที่ 1 สิงหาคม 2555 17:18

พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ ต่างชาติขาย348ล้าน

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ ต่างชาติขาย 348 ล้าน รายย่อยขาย 23 ล้าน สถาบันขาย 950 ล้าน บัญชีบล.ซื้อ 1.3 พันล้าน

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 1 ส.ค. 2555 (หน่วย: ล้านบาท) 
  
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ  
 
สถาบัน 1,274.62  2,225.11  -950.48    
 
บัญชีบล. 4,507.46  3,184.65  1,322.81    
 
ต่างประเทศ 6,755.05  7,103.42  -348.37    
 
ในประเทศ 11,993.02  12,016.98  -23.96    
 
มูลค่าการซื้อขายรวม 24,530.15 ล้านบาท   

Tags : พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position SYNERGY-E

advertisement