กรุงเทพธุรกิจ

 • เข้าสู่ระบบ

การเงิน - การลงทุน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 17:32

พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ ต่างชาติขาย45ล้าน

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ ต่างชาติขาย 45 ล้าน รายย่อยขาย 451 ล้าน สถาบันซื้อ 7 ล้าน บัญชีบล.ซื้อ 488 ล้าน

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯแยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 19 ก.ค. 2555 (หน่วย: ล้านบาท) 
  
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ  
 
สถาบัน 3,315.39  3,307.56  7.83    
 
บัญชีบล. 6,342.20  5,853.43  488.78    
 
ต่างประเทศ 8,274.87  8,320.18  -45.31    
 
ในประเทศ 18,682.88  19,134.18  -451.30    
 
มูลค่าการซื้อขายรวม 36,615.34 ล้านบาท   

Tags : พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position SYNERGY-E

advertisement