กรุงเทพธุรกิจ

 • เข้าสู่ระบบ

การเงิน - การลงทุน

วันที่ 14 มิถุนายน 2555 19:24

พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ ต่างชาติขาย1.4พันล.

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ ต่างชาติขาย 1.4 พันล้าน รายย่อยซื้อ 786 ล้าน สถาบันซื้อ 1 พันล้าน บัญชีบล.ขาย 343 ล้าน

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2555 (หน่วย: ล้านบาท) 
  
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ  
 
สถาบัน 2,425.45  1,404.71  1,020.74    
 
บัญชีบล. 4,249.77  4,593.11  -343.34    
 
ต่างประเทศ 6,284.22  7,747.63  -1,463.40    
 
ในประเทศ 13,777.15  12,991.15  786.01    
 
มูลค่าการซื้อขายรวม 26,736.60 ล้านบาท   

Tags : พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position SYNERGY-E

advertisement