กรุงเทพธุรกิจ

 • เข้าสู่ระบบ

การเงิน - การลงทุน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 22:09

วรรณชูONEPROP-SG เป็น Core Holding

วิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

บลจ.วรรณ ชู ONEPROP-SG เป็น Core Holding สำหรับจัดพอร์ตการลงทุน

นายวิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด (บลจ.วรรณ) เปิดเผยว่า กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงค์โปร์ (ONEPROP-SG) มีผลตอบแทนที่โดดเด่น โดยมีผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีเท่ากับ 12.58% และในไตรมาสที่ 2 เท่ากับ 3.61% (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ค.55) เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ ที่มีการปรับลดลงมากกว่า 3% ในช่วงเดียวกัน

กองทุนเปิด ONEPROP-SG เน้นลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดสิงคโปร์ (Singapore REITS) และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ในแถบเอเชีย โดยเน้นได้ผลตอบแทนมาจากค่าเช่าหรือค่าบริหารสินทรัพย์นั้น ซึ่งค่อนข้างมีความผันผวนต่ำ โดยผู้จัดการกองทุนคาดว่าน่าจะเติบโตต่อเนื่องตามเศรษฐกิจของสิงคโปร์ และภูมิภาคเอเชีย โดยกองทุนมีการกระจายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน และออฟฟิศ เป็นต้น

หากผู้ลงทุนต้องการกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนจากการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ หรือความไม่แน่นอนของตลาดหุ้น กองทุนเปิด ONEPROP-SG เป็นทางเลือกที่น่าลงทุน เนื่องจากได้รับผลตอบแทน (Running yield) ที่สม่ำเสมอในรูปของค่าเช่าจากการปล่อยเช่าสินทรัพย์ที่สูงประมาณ 5-6% ต่อปี

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเป็นระยะๆ จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยผู้จัดการกองทุนมีเป้าหมายที่จะบริหารกองทุนนี้ให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงประมาณ 7% ต่อปี โดยกองทุนได้ทำ Auto Redemption ในไตรมาสที่ 1 ในอัตรา 3.50% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด และจากการที่กองทุนมีแนวโน้มที่จะได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ ผู้ลงทุนอาจพิจารณากองทุนเปิด ONEPROP-SG เป็นส่วนหนึ่งในการจัดพอร์ตลงทุน โดยมีสัดส่วนประมาณ 10-20% ของเม็ดเงินลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บลจ.วรรณ โทรศัพท์ 0-2659-8888 กด 1 หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ

 

Tags : วิน อุดมรัชตวนิชย์ บลจ.วรรณ กองอสังหาฯ

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position SYNERGY-E

advertisement