กรุงเทพธุรกิจ

ad a1

การเงิน - การลงทุน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 11:04

กสิกรไทย เปิดอบรม K SME Care รุ่น15

ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

แบงก์กสิกรไทยเปิดอบรมK SME Care สุดยอดหลักสูตรเอสเอ็มอี รุ่น 15 รุ่นสุดท้ายปี 54 สมัครเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ถึง 29 ก.ค.

นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารกสิกรไทยได้จัดอบรม โครงการส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ K SME Care ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจากการอบรมใน 14 รุ่นที่ผ่านมา จนเป็นหลักสูตรที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอียุคใหม่ต้องการเข้าเรียนมากที่สุด เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง จนมีผู้ผ่านการอบรมทั่วประเทศแล้วกว่า 6,500 ราย สร้างเครือข่ายโยงใยธุรกิจกว่า 10,000 กิจการ และสร้างกิจกรรมเพื่อแบ่งปันสู่สังคมไทยกว่า 1,000 กิจกรรม

ธนาคารกสิกรไทย จึงร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และมหาวิทยาลัยบูรพา เปิดโครงการส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (K SME Care) รุ่นที่ 15 รับสมัครผู้ประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพ ภาคตะวันออก และภาคใต้ เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารธุรกิจแบบเข้มข้นด้วยแนวคิด Creative Economy ระยะเวลาการอบรมประมาณ 3 เดือน เน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์จากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ การนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับเกมส์จำลองธุรกิจ (Business Simulation game) เพื่อทำความเข้าใจองค์ประกอบในการทำธุรกิจ สามารถลองถูก ลองผิด จากการจำลองสถานการณ์ก่อนที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจจริง การจัดกิจกรรมก่อนจบโครงการ โดยการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมมาบูรณาการ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการสร้างเครือข่ายธุรกิจในช่วงอบรม

นายปกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (K SME Care) รุ่นที่ 15 ถือเป็นรุ่นสุดท้ายของปี 2554 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 29 กรกฎาคม 2554 ประกาศผลผู้เข้าร่วมอบรมในวันที่ 8 สิงหาคม 2554 เปิดอบรมในกรุงเทพที่ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคมถึง 11 พฤศจิกายน 2554 ภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 และภาคตะวันออกที่มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการฯ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายได้ทาง www.ksmecare.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K-BIZ Contact Center  0-2888-8822

Tags : ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ ธนาคารกสิกรไทย KBANK

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position SYNERGY-E

advertisement

advertisement

advertisement