กรุงเทพธุรกิจ

ad a1

การเงิน - การลงทุน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 13:01

KTAMออกKT-Trigger 3 ลุยตลาดหุ้นไทย

สมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

บลจ.กรุงไทยออกกองทุน KT-Trigger ลงทุนตลาดหุ้นไทย อายุ 8 เดือนตั้งเป้า 8% เปิดขายระหว่าง 10-18 พ.ค.นี้

นายสมชัย  บุญนำศิริ  กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กรุงไทย  จำกัด (มหาชน) (KTAM) เปิดเผยว่า   บริษัทเสนอขายกองทุนเปิดกรุงไทย 8 เอ็ม 8% ทริกเกอร์ ฟันด์ 3 (KT-TRIGGER 3) ในวันที่ 10-18 พฤษภาคม 2554  อายุโครงการประมาณ 8 เดือน   มูลค่า 1,000 ล้านบาท เงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท   มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน  โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65  ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน   โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานดีมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง  และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง  เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้     ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน   ตราสารทางการเงิน  และเงินฝาก    และ/ หรือตราสารอื่นใด ตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้   อาจจะเลิกกองทุนก่อนกำหนด  หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้  คือ  เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.8000 บาทขึ้นไป   เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกัน  หรือเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 108 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท )  และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด ทั้งหมดในสกุลเงินบาท  ณ  วันทำการใด

นายสมชัย   กล่าวว่า   ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   ในปัจจุบันอยู่ที่  1050-1070 จุด เป็นระดับดัชนีที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยพิจารณาจากค่า PER สำหรับกำไรสุทธิในปี 2554 อยู่ที่ระดับ12 เท่า ซึ่ง คาดว่า ดัชนีมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบที่ระดับ 1200 จุด หรือ ที่ระดับ PER ประมาณ 13 เท่า ในช่วงที่เหลือของปี 2554 โดยมีอัตราผลตอบแทนที่เหลืออีกประมาณ 12-14% จากระดับดัขนี ในปัจจุบัน ดังนั้น การปรับตัวลดลงของดัชนีในช่วงที่ผ่านมา จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจาก ภาวะการลงทุนที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก ผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ที่คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้น 16% จากปีก่อน เงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่คาดว่าจะยังคงไหลเข้าในตลาดหุ้นเอเชียมากกว่าตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรป เนื่องจากเศรษฐกิจเอเชีย ยังคงมีการเติบโตได้ดี อัตราเงินเฟ้อกำลังผ่านระดับสูงสุด ค่าเงินมีแนวโน้มแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยที่รัฐบาลในเอเชีย ไม่มีข้อจำกัดในการใช้จ่ายงบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกับในสหรัฐและยุโรป ในขณะที่ฐานะทางการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งกว่าในอดีตมาก   การลงทุนในช่วงเวลานี้   จึงเป็นโอกาส และจังหวะที่ดี ในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วย ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้      

ทั้งนี้   ที่ผ่านมาบริษัทประสบความสำเร็จในการบริหารกองทุนประเภท Trigger Fund  อย่างต่อเนื่องถึง 2 กองทุน อายุโครงการประมาณ  10  เดือน โดยกองทุน KT-Trigger Fund1   ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน  และกองทุน KT- Trigger Fund 2  ใช้เวลาประมาณ  6 เดือน ในการสร้างผลตอบแทน 10 %

Tags : สมชัย บุญนำศิริ บลจ.กรุงไทย ทริกเกอร์ฟันด์ ตลาดหุ้นไทย

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position SYNERGY-E

advertisement

advertisement

advertisement