กรุงเทพธุรกิจ

 • เข้าสู่ระบบ

การเงิน - การลงทุน : ASEAN+

วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 17:46

'ซูจี'ยันเรียกชื่อประเทศว่า'พม่า'ไม่ผิด

นางออง ซาน ซูจี

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

"อองซาน ซูจี"ยันไม่ผิดอะไรที่เรียกชื่อประเทศว่า "พม่า" แม้รัฐบาลทหารพม่าได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็น"เมียนมาร์" ตั้งแต่ 20 ปีก่อน

นางอองซาน ซูจี ถูกวิจารณ์อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เรียกชื่อประเทศว่าพม่า ตลอดระยะเวลาที่เธอเยือนไทยและยุโรปเมื่อเดือนที่แล้ว แต่ล่าสุด เธอกล่าววันนี้ ระหว่างแถลงข่าวครั้งแรกนับจากเสร็จสิ้นการเยือนยุโรปและกลับถึงนครย่างกุ้งเมื่อวันเสาร์ว่า เธอสามารถเรียกชื่อประเทศอย่างไรก็ได้ตามหลักประชาธิปไตย

นอกจากนี้ ยังบอกด้วยว่า ตอนที่มีการเปลี่ยนชื่อพม่าเป็นเมียนมาร์ ก็ไม่ได้มีการปรึกษาประชาชนก่อน

ประเด็นเรื่องชื่อประเทศ เป็นประเด็นละเอียดอ่อนในพม่า โดยฝ่ายต่อต้านรัฐบาลจะใช้คำว่า พม่า ซึ่งเป็นชื่อเรียกประเทศที่ใช้กันตั้งแต่ยุคที่อังกฤษเข้าปกครองพม่า จนกระทั่งปี 2534 รัฐบาลทหารพม่าได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเมียนมาร์ ซึ่งเป็นชื่อดั้งเดิมตั้งแต่สมัยโบราณก่อนหน้านั้น นอกจากนี้ รัฐบาลชาติตะวันตกและองค์กรต่างๆยังคงเรียกชื่อ "พม่า" เช่นกัน

แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งพม่า ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (เอ็นแอลดี)ของนางซูจี เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ระบุให้เขียนและเรียกชื่อประเทศตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญฉบับปี 2553 กำหนดให้เรียกชื่อประเทศว่า สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์

Tags : ซูจี

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position SYNERGY-E

advertisement