กรุงเทพธุรกิจ

Creative Enterprise : Innovative Products
( บริษัท เซนนิเมด (ประเทศไทย) จำกัด )

วันที่ 29 ธันวาคม 2552 06:00

หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ

หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ นวัตกรรมทางการแพทย์ฝีมือคนไทย

หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ นวัตกรรมทางการแพทย์ฝีมือคนไทย

หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ ช่วยให้การตรวจวินิจฉัยเลือดมีความแม่นยำยิ่งขึ้น

หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ ช่วยให้การตรวจวินิจฉัยเลือดมีความแม่นยำยิ่งขึ้น

หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ นวัตกรรมทางการแพทย์ฝีมือคนไทย

หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ นวัตกรรมทางการแพทย์ฝีมือคนไทย

ภาพประกอบข่าว
TOOLS
  •   ขนาดตัวอักษร
  • พิมพ์ข่าวนี้
  • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

นวัตกรรมทางการแพทย์ฝีมือคนไทย ที่ช่วยให้การเจาะเลือดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น

การเจาะเลือดเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยวินิจฉัยโรคต่างๆ ของมนุษย์ ดังนั้นอุปกรณ์เจาะเลือดจึงต้องสะอาดและมีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ถูกต้องแม่นยำ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เทคโนโลยีในการผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์มีราคาค่อนข้างสูง และส่วนใหญ่ยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

ด้วยบุคลากรที่มีพื้นฐานการศึกษาด้านเทคนิคการแพทย์และประสบการณ์ในการทำงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข บริษัท เซนนิเมด (ประเทศไทย) จำกัด จึงมุ่งมั่นที่จะคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อทดแทนอุปกรณ์การแพทย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และประสบความสำเร็จในการผลิต “หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ” เป็นรายแรกของของประเทศไทย

หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ (Vacuum Blood Collection Tube) เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ฝีมือคนไทย ที่ช่วยให้การเจาะเลือดมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยต่อผู้ป่วยมากขึ้น

หลอดเก็บเลือดทั่วไปจะมีการใช้เข็มไซริ่งเจาะเลือด และนำเลือดที่ได้กลับมาถ่ายลงในหลอดที่มีสารเคมีผสมอยู่เพื่อให้เลือดคงสภาพเดิม ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่ไม่สะดวกนัก เนื่องจากต้องถ่ายเลือดไปมาหลายครั้ง อีกทั้งปริมาณเลือดที่เจาะได้ก็มักจะเกินจากความต้องการใช้งานจริง และเกินกว่าปริมาณสารเคมีภายในหลอด ทำให้ปริมาณเลือดกับสารเคมีไม่สมดุลกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อการวินิจฉัยโรคได้ แต่หากนำหลอดเก็บเลือดสุญญากาศมาใช้ จะสามารถเจาะเลือด ด้วยวิธีง่ายๆ คือ เมื่อใช้เข็มและหลอดเก็บเลือดสุญญากาศเจาะเข้าไปในตัวผู้ป่วย อุปกรณ์ชนิดนี้จะสามารถดูดเลือดได้พอดีกับปริมาณสารเคมีภายในหลอด ทำให้ตรวจวินิจฉัยเลือดได้ถูกต้องแม่นยำ เนื่องจากเลือดไม่ต้องสัมผัสกับอากาศภายนอกและบุคลากรทางการแพทย์เลย

“ข้อดีของหลอดเก็บเลือดสุญญากาศคือช่วยลดความเจ็บปวด เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเจาะเลือดของผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจในโรงพยาบาล เนื่องจากช่วยลดขั้นตอนการเก็บตัวอย่างเลือดให้น้อยลง  เปลี่ยนหลอดได้ง่าย เข็มสามารถเจาะผ่านฝาได้ง่าย ดูดเลือดได้รวดเร็ว ที่สำคัญคือสามารถปรับชนิดและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงานเฉพาะราย เช่น หากต้องการเลือดในปริมาณมากก็สามารถทำได้เพียงแค่เปลี่ยนหลอดใหม่เท่านั้น โดยผู้ป่วยไม่ต้องโดนเจาะด้วยเข็มหลายครั้ง รวมทั้งภายนอกของหลอดเก็บเลือดยังมีฉลากเฉพาะสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน สังเกตการตรวจได้ง่าย และไม่เกิดความสับสนผิดพลาด” นิพนธ์ เอี่ยมโกสุม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซนนิเมด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

สำหรับมาตรฐานของหลอดเก็บเลือดสุญญากาศนี้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพราะการออกแบบและการผลิตเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน NCCLS Guideline (National Committee of Clinical Laboratory Service) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่กำหนดมาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์ และ ISO 6710 โดยมีมาตรฐานกระบวนการผลิตตาม ISO 9001:2000 จาก 2 สถาบัน คือ ANAB และ UKAS อีกทั้งยังร่วมมือกับภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประเมินทดสอบคุณภาพด้วย

จากความช่วยเหลือของภาครัฐอย่างโครงการ iTAP ที่ได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับการทำวิจัย ทดสอบ และตรวจสอบคุณภาพสินค้า ทำให้บริษัทฯ สามารถคว้ารางวัลนวัตกรรมดีเด่นประจำปี 2549 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของบริษัทฯ ที่สามารถคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นใช้ทดแทนอุปกรณ์การแพทย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ

บริษัท เซนนิเมด (ประเทศไทย) จำกัด

52/69 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0 2736-1976-8

โทรสาร 0 2736-1979

Tags : เซนนิเมด หลอดเก็บเลือด หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ อุปกรณ์การแพทย์