กรุงเทพธุรกิจ

ad a1

ธุรกิจ : HR Management

วันที่ 10 ตุลาคม 2554 17:32

แผนลุยเดี่ยวปั้นคน 'เวชธานี' สู่ HPO

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

HPO จะว่าด้วยเรื่อง sustain profitable growth หรือผลประกอบการที่มีกำไร และยั่งยืน ทำอย่างไรเวชธานีจึงจะประสบความเร็จ

แม้ใครๆ จะวิ่งหาความเป็นเครือข่าย เพื่อความอยู่รอดในวันที่โลกเสรีขึ้นเรื่อยๆ   ตรงกันข้ามโรงพยาบาลเวชธานีประกาศตัวจะขอมุ่งมั่นในเส้นทาง High Performance.  Organization. (HPO) หรือ องคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง  ที่ยังคงยืนหยัด และยั่งยืนในรูปแบบ Stand Alone 


  ซึ่งคุณลักษณะของ HPO  นั้นจะว่าด้วยเรื่อง sustain  profitable growth  หรือผลประกอบการที่มีกำไร และยั่งยืน 
 ทำอย่างไรเวชธานีจึงจะประสบความเร็จบนเส้นทางสายนี้


 ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเวชธานี  กล่าวว่า ผลลัพท์นี้จะเกิดขึ้นจากองค์ประกอบสำคัญ ๆ 5 ข้อ ได้แก่


 1.Growth Strategy  เรื่องยุทธ์ศาสตร์การเติบโต  เวชธานีตั้งเป้าหมายรายได้ในปีพ.ศ. 2554 ไว้ที่ 1,500 ล้านบาทเติบโตจากปีที่ผ่านมา 25 เปอร์เซ็นต์ และจะเพิ่มเป็น 2,000  ในปีพ.ศ. 2555 รวมถึงได้วางจุดยืนเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่ให้บริการด้านสุขภาพอย่างครบวงจร ภายใต้ Corporate Branding  ว่า "Victory for life"
 2. Leadership  การสร้างผู้นำในองค์กรเพื่อช่วยขับเคลื่อนและผลักดันเป้าหมายไปสู่ความสำเร็จ
 3. Talent การสร้างคนเก่งและคนดี การเป็นองค์กร The Talent Powered Organization  เท่านั้นที่จะทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน
 4. Positive work environment  การสร้างบรรยากาศการทำงานดีๆ ก่อให้เกิด Caring Culture
 5. Market  หมายถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มความปลอดภัยในรูปแบบการบริการไร้รอยต่อหรือ seamless  services  ซึ่งเกิดจากพนักงานที่มีศักยภาพตลอดจนอุปกรณ์เคริ่องไม้เครื่องมือที่เป็นไฮเทคโนโลยี


 เมื่อพิจารณาดูก็อาจมองว่า "ไม่น่ายาก" ในมุมขององค์กรเก่ง ๆ   อย่างไรก็ดี ภญ. อาทิรัตน์ ซึ่งในตำแหน่งแล้วต้องบริหารทั้งเรื่องของคนและระบบไอทีของเวชธานีแล้ว บอกว่าไม่ยากถ้าเป็นเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือ และเทคโนโลยี  เพราะเพียงมีเงินก็ซื้อได้   ที่ "ไม่ง่าย" เห็นทีคงจะมีแต่เรื่อง "คน" เท่านั้น


 การบริหารจัดการคนจำเป็นต้องสอดคล้องต่อเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการจะเป็น  HPO  ด้วย  โจทย์ใหญ่ก็คือ ต้องการให้องค์กรเก่ง แล้วคนที่มีอยู่เก่งหรือไม่  ถ้าไม่มีจะต้องทำอย่างไร และถ้ามีอยู่จะต้องทำอย่างไรเพื่อจะได้รับความร่วมมือผลักดันเป้าหมายที่องค์กรวาดหวัง


 หลักการในเรื่องนี้ของเวชธานี  คือ 4 C    นั่นคือ


  Common Understanding   การทำให้พนักงานทุกคนเข้าใจว่าองค์กรจะกำลังจะเดินไปในทิศทางใด อะไรคือสิ่งที่องค์กรมุ่งหวัง ภญ. อาทิรัตน์ บอกว่าที่เวชธานีจะมีการจัด CEO Talk  กันทุกๆ ไตรมาส  และมี Intranet  เพื่อเน้นย้ำความเข้าใจกันอย่างสม่ำเสมอ


 Clear Expectations  และเมื่อสื่อสารจนเกิดความเข้าใจ  พนักงานจะรู้ได้ว่าต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้


 " พนักงานทุกระดับตั้งแต่วันแรกจะรู้ว่าจุดมุ่งหมายของตัวเขาเองคืออะไร ขององค์กรคืออะไร   ตรงนี้ HR จะมีส่วนอย่างมาก เรามีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน  (Performance Management)  ที่ผูกติดกับโบนัส เงินเดือน"


 Commitment  เรื่องนี้เกิดจากความสุขของพนักงานที่มีความไว้วางใจและเชื่อมั่นในองค์กรและตัวผู้บริหาร  ซึ่งHRจะต้องสวมบท facilitator.  สานความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน  เธอยกตัวอย่างว่าล่าสุดได้จัด กิจกรรม Ambassador Project ที่ให้พนักงานทุกระดับชั้นถอดหัวโขนแล้วไปออกแคมป์ต่างจังหวัดร่วมกัน และผลลัพท์ที่เกิดมีความผูกพันจนน่าพึงพอใจ


 อีกประเด็นสำคัญก็คือ ตลอดระยะเวลากว่าสิบปีที่ดำเนินการมาเวชธานีเป็นองค์กรที่ไม่เคยประกาศเลิกจ้างงานหรือ    lay off   เลย


 Capability   การเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน   โรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์   ดังนั้นคุณภาพในการรักษาจำเป็นต้องอาศัยคนทำงานที่ชำนาญ เป็น มืออาชีพ เท่านั้น


  ภญ. อาทิรัตน์ กล่าวว่าหัวใจของงาน  HR  ที่จริงมีอยู่แค่ 3 คำเท่านั้นคือ Get -Keep- Grow  ที่ปลายทางก็คือ Good People   


 ทำอย่างไรจะได้คนดีๆ มาทำงาน ? เธอบอกว่า โดยทั่วไปแต่ละองค์กรจะมีการทดสอบทั้งในแง่ของไอคิวและทัศนคติ แต่จะให้แน่ใจที่เวชธานีมีกระบวนการ Panel  Interview  คือให้คนจากแผนกต่างๆ เข้ามาร่วมสัมภาษณ์ เพราะความเป็นจริง ในตำแหน่งงาน ๆ หนึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้ตนในส่วนงานอื่นๆ อยู่มากมาย


 "จะทำให้เกิดความแม่นยำว่าเราจะได้คนทำงานอย่างที่เราคาดหวัง  และคนมาสัมภาษณ์เองก็จะคาดเดาได้ว่าเขาต้องเจอสถานการณ์อะไรบ้าง  เจอหัวหน้างานแบบไหนเวลาที่เขามาทำงานจริงๆ "


  และเน้นย้ำว่าการได้คนที่ใช่ตั้งแต่แรกและรักษาไว้ได้จะช่วยเซฟค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการประกาศรับคนใหม่อยู่เรื่อยๆ


 เธอบอกว่า HR คือ ศาสตร์ที่เต็มไปด้วยศิลปะ  แต่จะบริหารได้ดี หรือจะเป็นมือขวาของ CEO ได้ ไม่เพียงแค่การไปยืนอยู่ข้างๆ กายเท่านั้น แต่ HR ต้องเข้าใจธุรกิจที่องค์กรทำอยู่เป็นอย่างดี


 รู้ว่าอะไรคือ Key Success ของธุรกิจ รู้ว่าใคร Key person ขององค์กร  ไม่รู้ก็วางแผนไม่ได้  ทำนอง โจทย์ผิด คำตอบก็ผิด

Tags : ชนิตา ภระมรทัต

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position a2 2

advertisement

advertisement

advertisement