กรุงเทพธุรกิจ

ธุรกิจ : CEO Blogs

วันที่ 11 สิงหาคม 2553 01:00
ดร.วิรไท สันติประภพ
ดร.วิรไท สันติประภพ

ยินดีกับการบินไทย

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

ในการใช้ชีวิตแบบเศรษฐศาสตร์พเนจรของผม ปฏิเสธไม่ได้ว่า การบินไทยเป็นมิตรในการเดินทางมาโดยต่อเนื่อง เป็นมิตรที่หลายครั้งติดใจ

และบางครั้งต้องหงุดหงิดใจ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมเห็นข่าวคณะกรรมการการบินไทย อนุมัติให้จัดตั้งสายการบินต้นทุนต่ำไทยไทเกอร์แอร์เวย์ส ร่วมกับสายการบินไทเกอร์แอร์เวย์ส ผมต้องขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อการบินไทย เพราะการตัดสินใจครั้งนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าการบินไทยคิดที่จะทำธุรกิจอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่ง และพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าแบบมียุทธศาสตร์ กล้าที่จะเผชิญกับการแข่งขันและยอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ยึดติดกับเรื่องเก่าๆ ที่ผ่านมา

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เราแทบไม่ได้ยินเรื่องที่เป็นยุทธศาสตร์ทางธุรกิจออกมาจากการบินไทยเลย ในขณะที่สายการบินอื่นๆ ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วมาก ข่าวของการบินไทยมีแต่ปัญหาทั้งปัญหาการกำหนดประเภทเครื่องบินและการจัดหาเครื่องบิน ปัญหานักการเมืองและผู้บริหารใช้อำนาจหาประโยชน์จากบริษัทโดยมิชอบ ปัญหาการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) ไม่ได้อยู่หลายปี จนกระทั่งการบินไทยต้องเผชิญกับสภาวะขาดทุนและขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงเมื่อปีที่แล้ว ปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลให้การบินไทยไม่สามารถปรับตัวเป็นสายการบินคุณภาพสูงได้แม้ว่าต้นทุนจะสูงและราคาตั๋วจะสูงก็ตาม

ความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอของการบินไทย ไม่ได้มีผลแต่เพียงฐานะการเงินของการบินไทยเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อเนื่องไปสู่ภาคเศรษฐกิจต่างๆ ของประเทศอีกมาก ถ้าการบินไทยเป็นสายการบินต้นทุนสูงแต่คุณภาพต่ำ นักท่องเที่ยวและธุรกิจที่ต้องอาศัยการขนส่งทางอากาศจะถูกกระทบไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฐานะของการบินไทยยังสำคัญต่อการส่งเสริมให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค ซึ่งจะมีผลต่อต้นทุนการเดินทางและการขนส่งของคนไทย

ในวันนี้ฐานะการเงินที่อ่อนแอของการบินไทยผนวกกับปัญหาการจัดหาเครื่องบินล่าช้า ส่งผลให้การบินไทยไม่มีเครื่องบินเพียงพอ และขาดเครื่องบินที่ทันสมัย ไม่สามารถเพิ่มจำนวนเที่ยวบินตอบสนองต่อโอกาสทางธุรกิจได้ ต้องปล่อยเส้นทางบินหลายเส้นทางที่มีศักยภาพสูงให้สายการบินอื่นได้ประโยชน์ไป ทั้งๆ ที่กรุงเทพฯ เป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญจากยุโรปไปออสเตรเลีย จากตะวันออกกลางไปตะวันออกไกล และกรุงเทพตั้งอยู่ระหว่างจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย ซึ่งมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลกและมีประชากรรวมกันมากกว่าร้อยละ 40 ของประชากรโลก ประชากรในประเทศเหล่านี้กำลังก้าวเข้าสู่ชนชั้นกลางที่มีอำนาจซื้อเพิ่มขึ้น และต้องการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวและทำงาน

ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงได้ชัดเจนถึงการเสียโอกาสของการบินไทย คือจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศที่บินเข้าออกโดยตรงจากภูเก็ต ซึ่งในวันนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางการบินอีกแห่งหนึ่งของประเทศ ด้วยปัญหาข้อจำกัดของเครื่องบิน การบินไทยเหลือเที่ยวบินระหว่างประเทศที่บินเข้าออกภูเก็ตโดยตรงน้อยมาก ในขณะที่สายการบินอื่นมีเที่ยวบินตรงจากภูเก็ตไปสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาหลีและอีกหลายเมืองในยุโรปและออสเตรเลียรวมกันมากกว่า 30 เที่ยวบินต่อวัน นอกจากนี้สายการบินไทยแอร์เอเชียได้ประกาศให้ภูเก็ตเป็นศูนย์ปฏิบัติการการบินที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของภูมิภาค ทั้งๆ ที่ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวราคาแพง แต่สายการบินต้นทุนต่ำยังเห็นโอกาสทางธุรกิจได้ชัดเจน

ยุทธศาสตร์การจัดตั้งสายการบินไทยไทเกอร์แอร์เวย์สของการบินไทยเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ควรสร้างคุณูปการให้แก่การบินไทยในระยะยาว พันธมิตรของการบินไทยในรอบนี้คือ สายการบินไทเกอร์แอร์เวย์ส ซึ่งมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารสายการบินต้นทุนต่ำมาแล้วจนเป็นมืออาชีพ ต่างจากกรณีของนกแอร์ที่ผู้ถือหุ้นอื่นและผู้บริหารขาดประสบการณ์ในการบริหารสายการบินมาก่อน และต้องพึ่งพาการบินไทยในหลายๆ รูปแบบ การบริหารสายการบินต้นทุนต่ำให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้บริหารจะต้องเข้าใจและยึดมั่นในปรัชญาของการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการบิน ต้องเข้าใจความต้องการและอำนาจซื้อของผู้โดยสารกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่งจะมีเงินซื้อตั๋วเครื่องบิน และสายการบินจะต้องมีขนาดของธุรกิจที่ใหญ่พอ จึงจะสามารถเกิดการประหยัดจากขนาด (economy of scale) และทำกำไรได้

ในช่วงที่ผ่านมาหลายสายการบินชั้นนำของโลก ได้พยายามจัดตั้งสายการบินต้นทุนต่ำขึ้นคล้ายกับที่การบินไทยจัดตั้งนกแอร์ แต่เกือบทั้งหมดไม่สามารถแข่งขันกับสายการบินต้นทุนต่ำจริงๆ ได้ เพราะผู้บริหารของสายการบินชั้นนำไม่เข้าใจและติดรูปแบบธุรกิจแบบเดิมๆ ดังนั้น การที่การบินไทยเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจและเข้าใจถึงข้อจำกัดตัวเอง จึงเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่น่ายินดียิ่ง ผมเชื่อว่าถ้าผู้บริหารการบินไทยใจกว้างอย่างต่อเนื่อง จะสามารถเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ จากสายการบินไทยไทเกอร์แอร์เวย์ส และนำมาประยุกต์เข้ากับการบินไทยได้ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับการบินไทยได้อีกต่อหนึ่งด้วย เรื่องของประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการวัดต้นทุนและรายได้ในทุกขั้นตอนจะเป็นประโยชน์มากสำหรับการบินไทย โดยเฉพาะในกระบวนการจัดซื้อเครื่องบิน ต่อจากนี้ไป การบินไทยจะสามารถอาศัยราคาเครื่องบินของพันธมิตร คือ สายการบินไทเกอร์แอร์เวย์ส (ซึ่งสั่งซื้อเครื่องบินครั้งละหลายสิบลำ) เป็นราคามาตรฐานได้ ยากที่นักการเมืองจะมาแทรกแซงขยับราคาไปมาเหมือนในอดีต

ข่าวเรื่องการจัดตั้งสายการบินไทยไทเกอร์แอร์เวย์สยังน่ายินดีที่ได้ยินผู้บริหารระดับสูงของการบินไทยพูดถึงความจำเป็นของการจัดกลุ่มลูกค้า (customer segmentation) และการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มด้วยการแบ่งสายการบินออกเป็น คุณภาพสูง คุณภาพกลาง และสายการบินต้นทุนต่ำ นอกจากนี้ยังน่ายินดีที่กระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการการบินไทย เป็นไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับองค์กรธุรกิจอื่น ๆ ไม่ต้องรอการพิจารณาของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก่อน แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการการบินไทยให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง ไม่ได้รอฟังแต่ความเห็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกกว่าแสนรายด้วย

การจัดตั้งสายการบินไทยไทเกอร์แอร์เวย์ส ยังเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับผู้บริโภคคนไทยที่จะได้รับประโยชน์จากการมีสายการบินที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสายการบินด้วย เพราะในวันนี้ ถึงแม้จะมีสายการบินต้นทุนต่ำอยู่แล้วในประเทศไทย แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสายการบินต้นทุนต่ำบางสายได้มีอำนาจเหนือตลาด เป็นสายการบินต้นทุนต่ำที่ราคาตั๋วจะต่ำเฉพาะเวลาที่มีโปรโมชั่นพิเศษที่ต้องซื้อตั๋วล่วงหน้าหลายเดือนเท่านั้น แต่ในช่วงปกติราคาตั๋วจะสูงใกล้เคียงกับการบินไทย จึงไม่น่าประหลาดใจ ที่สายการบินต้นทุนต่ำบางสาย จึงสามารถทำกำไรและขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งสายการบินไทยไทเกอร์แอร์เวย์ส

เมื่อการจัดตั้งสายการบินต้นทุนต่ำของการบินไทยจะเป็นประโยชน์สำหรับทั้งการบินไทยและผู้บริโภค สิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่ง คือ ท่าทีของกระทรวงคมนาคมที่มีปฏิกิริยาไม่ตอบรับด้วยดี กระทรวงคมนาคมควรจะยินดีที่ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทยจะมีการแข่งขันมากขึ้น มีสายการบินที่มีประสิทธิภาพมาให้บริการมากขึ้น แต่กลับไปตั้งคำถามให้ผู้บริหารการบินไทยต้องชี้แจงภายใน 7 วัน โดยเฉพาะเรื่องความคุ้มค่าของการลงทุน (ทั้งที่เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่) เห็นท่าทีของกระทรวงคมนาคมแล้วได้แต่เพียงหวังว่าเป็นท่าทีที่บริสุทธิ์ใจ ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะกังวลว่าสายการบินต้นทุนต่ำของการบินไทยจะไปทำให้ผลประโยชน์ของใครต่ำไปด้วย

ผมขอแสดงความยินดีอีกครั้งต่อการบินไทย ที่จะได้คิดเรื่องธุรกิจและทำธุรกิจอย่างจริงจังเสียที และต้องยอมรับว่า ดีดี การบินไทยท่านนี้ “ดีดี ของจริง”

 

Tags : การบินไทย เศรษฐศาสตร์พเนจร

Adsense

advertisement

advertisement

advertisement