กรุงเทพธุรกิจ

 • เข้าสู่ระบบ

ธุรกิจ

วันที่ 7 มกราคม 2557 02:09

รัฐบาลศรีธนญชัย รีไฟแนนซ์หนี้อุ้มจำนำข้าว

นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

"นิพนธ์"ร่อนจดหมายเปิดผนึก แฉหมดเปลือกรัฐบาลศรีธนญชัย แหกตาจำนำข้าว รักษาฐานเสียงชาวนา เล่นแร่แปรธาตุรีไฟแนนซ์หนี้ 1.3 แสนล้าน จ่ายจำนำข้าว

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เขียนจดหมายเปิดผนึกถึง กกต. และ ปปช. เรื่องการกู้เงิน 1.3 แสนล้านบาท เพื่อโปะการรับจำนำข้าว โดยระบุว่า ไทยพับบลิก้า รายงานว่าเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 คณะกรรมการนโยบายและกำกับบริหารหนี้สาธารณะ ได้ทบทวนแผนการกู้เงินของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2557 และได้พิจารณากรอบวงเงินรวมที่จะใช้ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 มีวงเงินไม่เกิน 270,000 ล้านบาท

แหล่งเงินที่จะใช้มาจาก 2 แหล่งใหญ่ คือ กระทรวงคลังจะจัดหาและค้ำประกันเงินกู้ให้ธกส. 130,000 ล้านบาท และเงินจากการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ รักษาการรมว.กระทรวงการคลังกล่าวว่า หลังจากนำมติของคณะกรรมการฯรายงานให้ที่ประชุมครม.ทราบ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะเริ่มดำเนินการกู้เงินจำนวน 130,000 ล้านบาทให้ธกส.ทันที เพื่อนำไปจ่ายให้กับเกษตรกรที่ได้นำข้าวมาจำนำกับรัฐบาลในโครงการรับจำนำข้าวรอบที่ 1 ปี 2556/57 แต่ยังไม่ได้รับเงินกว่า 1 แสนล้านบาท รักษาการรมว.คลังให้สัมภาษณ์ว่าวงเงินกู้ 130,000 ล้านบาทนี้อยู่ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ จึงไม่ขัดหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการเลือกตั้ง เพราะ ถือเป็นนโยบายต่อเนื่องที่เคยผ่านการอนุมัติจากครม.มาแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556

ประเด็นสำคัญ คือ วงเงินกู้จำนวน 130,000 ล้านบาทนี้ถือเป็นนโยบายต่อเนื่องหรือไม่

ผู้อำนวยการสบน.กล่าวว่ากรอบวงเงินการจำนำข้าวปี 2556/57 จำนวน 270,000 ล้านบาทถือเป็นกรอบวงเงินใหม่ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกรอบวงเงินเดิม 500,000 ล้านบาทที่ครม.มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 และ 10 มิถุนายน 2556

มติ ครม. เมื่อ 3 กันยายน 2556 อนุมัติให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดดำเนินโครงการจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 ภายใต้กรอบวงเงิน 270,000 ล้านบาทจริง และให้กระทรวงพาณิชย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม

ความเห็นของกระทรวงการคลังที่ส่งให้กับครม.เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 คือ วงเงินสำหรับดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 (จำนวน 270,000 ล้านบาท) จะต้องอยู่ภายใต้กรอบสินเชื่อ 410,000 ล้านบาท และเงินทุนธกส. 90,000 ล้านบาท ตามที่ครม.ได้มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 และ 10 มิถุนายน 2556

ก่อนที่จะยุบสภา ครม. ยังไม่เคยมีมติเพิ่มกรอบวงเงินสำหรับการจำนำข้าวปี การผลิต 2556/57 ถ้าอย่างนั้นกรอบวงเงินจำนำข้าวปี 2556/57 ก็ยังต้องคงอยู่ที่ 500,000 ล้านบาท ตามที่ครม. มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 และ 10 มิถุนายน 2556

คณะกรรมการนโยบายและกำกับบริหารหนี้สาธารณะและครม.รักษาการ ไม่มีอำนาจใดๆที่จะเพิ่ม กรอบวงเงินสำหรับการจำนำข้าวปีการผลิต 2556/57 เพราะรัฐบาลได้ยุบสภาไปก่อนการประชุมของคณะกรรมการนโยบายและกำกับบริหารหนี้สาธารณะ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557

เมื่อไม่มีกรอบวงเงินใหม่ กระทรวงการคลังย่อมไม่สามารถจัดหาและค้ำประกันเงินกู้ให้กับ ธกส. อีก 130,000 ล้านบาท หากธกส.ดำเนินการกู้เงินจำนวนนี้ก็ผิดกฎหมาย

การขอกู้เงินเพิ่มเติมอีก 130,000 ล้านบาทจึงไม่ใช่นโยบายต่อเนื่องที่เคยผ่านการอนุมัติจากครม. ตามที่รักษาการรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ เพราะมติครม. เมื่อ 3 กันยายน 2556 ยังยืนยันตามความเห็นของกระทรวงการคลังว่ากระทรวงการคลังจะค้ำประกันเงินกู้เพื่อใช้แก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตามนโยบายรัฐบาลจำนวนไม่เกิน 270,000 ล้านบาท โดยอยู่ภายใต้กรอบวงเงิน 410,000 ล้านบาทที่ครม.อนุมัติไปแล้วดังกล่าว

ปัญหาประการที่สองของการกู้เงินเพิ่มเติมอีก 130,000 ล้านบาท คือ ปัญหาเพดานการกู้เงินและการค้ำประกันเงินกู้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณรายจ่าย เมื่อครม.มีมิติให้กระทรวงพาณิชย์รับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 ภายใต้กรอบวงเงิน 270,000 ล้านบาท เมื่อ 3 กันยายน 2556 พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556/57 ได้ผ่านรัฐสภาไปแล้วนั่นหมายความว่ารัฐบาลได้มีโครงการเงินกู้ต่างๆที่ต้องอาศัยการค้ำประกันเงินกู้เต็มเพดานแล้ว หากรัฐบาลต้องการให้ ธกส. กู้เงินเพิ่มเติมเพื่อใช้รับจำนำข้าว รัฐบาลก็ต้องตัดลดงบประมาณการกู้ยืมของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆลง

กระทรวงการคลังทราบข้อจำกัดนี้ดี และแม้จะสมมติว่าวันนี้ยังไม่ได้ยุบสภา และครม.มีมติเพิ่มกรอบวงเงินกู้สำหรับโครงการจำนำข้าวปี 2556/57 อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่กระทรวงคลังก็จะยังไม่สามารถค้ำประกันเพื่อให้ ธกส. กู้เงินเพิ่มขึ้น เพราะยังติดเพดานการกู้เงินและการค้ำประกันเงินกู้ตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี 2556/57 ดังกล่าวแล้ว

ดังนั้นจึงมีพวกศรีธนชัยเสนอความคิดให้ธกส.กู้เงินเพื่อชำระหนี้ที่จะครบกำหนดในปีพ.ศ. 2557-2560 จำนวน 130,000 ล้านบาท โดยอ้างว่าเป็นการกู้แบบ “refinance” หรือ “roll-over” แต่แทนที่จะนำเงินกู้ก้อนนี้ไปไถ่ถอนหนี้เก่า พวกศรีธนชัยกลับเสนอให้นำเงินกู้ดังกล่าวไปจ่ายให้ชาวนาที่นำข้าวมาขายให้รัฐบาล แต่ยังไม่ได้รับเงิน แล้วรอให้กระทรวงพาณิชย์ขายข้าวให้ได้ก่อน จึงค่อยนำเงินมาชำระหนี้ วิธีนี้จะทำให้รัฐบาลไม่เสียฐานเสียงชาวนา

วิธีนี้เป็นการเลี่ยงข้อจำกัดของเพดานการกู้เงินและการค้ำประกันเงินกู้ตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ หากผู้บริหารสถาบันการเงินและกระทรวงการคลังยอมก้มหัวรับใช้นักการเมือง โดยไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์การเงินการคลัง ผลร้ายที่จะตามมาคือ การล่มสลายของธกส. ทำให้เกษตรกรทั่วประเทศไม่มีที่พึ่งทางการเงินอีกต่อไป

ถ้าข่าวดังกล่าวเป็นจริง ก็แสดงว่าแม้จะเป็นรัฐบาลรักษาการ ก็ยังกล้าที่จะแหกกฎกติกาต่างๆ

รัฐบาลจากการเลือกตั้งมีความชอบธรรมที่จะกำหนดนโยบายประชานิยม แม้จะเป็นประชานิยมสุดโต่งก็ตาม แต่การที่ประชาชนเลือกท่านมาบริหารประเทศ มิได้หมายความว่าประชาชนได้ให้อำนาจท่านทำทุกอย่างตามอำเภอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำลายกฎกติกาด้านการเงินการคลัง และการบริหารประเทศแบบขาดความรับผิดชอบต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจในระบบประชาธิปไตย

ผมไม่เชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้จะรับฟังความเห็นของผม ผมจึงเขียนจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ กกต. และปปช. โดยหวังว่าท่านจะสามารถป้องกันมิให้นักการเมืองบางคนทำลายกฎเกณฑ์การเงินการคลังของประเทศ

Tags : นิพนธ์ พัวพงศกร ทีดีอาร์ไอ จำนำข้าว รีไฟแนนซ์หนี้

ความคิดเห็นของข่าวนี้

เพื่อแสดงความคิดเห็น

 • ความเห็นที่ 8

  newpoliticsparty

  ตำรวจในคราบสัตว์นรกผู้กระหายเลือด เหตุ ณ สนามกีฬา ไทย ญี่ปุ่น ดินแดง วันที่ ๒๖ ธค ๕๖ ระหว่าง ผู้ชุมนุม กปปส กับสัตว์นรก
  http://www.youtube.com/watch?v=WvcO0qkOiI8&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DWvcO0qkOiI8&app=desktop

  วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
  เจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มหนึ่งเข้าใช้กระบองทุบรถยนต์กระบะสีบรอนซ์ที่มีผู้ชุมนุมหญิงซึ่งเป็นอาสาพยาบาลอย่างบ้าระห่ำอยู่ภายในรถ เหตุ ณ สนามกีฬา ไทย ญี่ปุ่น ดินแดง วันที่ ๒๖ ธค ๕๖
  http://www.tnews.co.th/html/news/78578
  http://www.thairath.co.th/content/pol/392143
  http://bit.ly/1g3kGi1
  ข้างบนภายนอก อันนี้ถ่ายภายในรถ
  http://www.tnews.co.th/html/news/78646

  แท็กซี่ถูกทำร้าย โดยอ้างว่า กปปส กระทำ และสังเกตคนมาทุบรถ ใส่ชุดปกปิด จะเป็นกลุ่มคนมาสร้างสถาณการโดยเฉพาะ และสังเกตพฤติกรรม เหมือนคลิปที่ตำรวจกระทำความรุนแรงหรือไม่ เพียงแต่คนที่กระทำกับแท็กซี่ ไม่ได้ใส่ชุดตำรวจเท่านั้น แต่เป็นพฤติกรรมแบบฉบับเดียวกัน กปปส ต้องท้าให้ตำรวจไปจับกุมคนที่มาทำร้ายคนขับแท็กซี่ให้ได้ ส่วนตัวเชื่อว่าตำรวจไม่กล้าจับเพราะเป็นตำรวจหรือคนของตำรวจเอง
  http://www.youtube.com/watch?v=GNfdJRtm21w

 • ความเห็นที่ 7

  newpoliticsparty

  กปปส เมาคำว่าปฏิรูป คำก็ปฏิรูป สองคำก็ปฏิรูป แบบฉกฉวย พูดแบบปลุกระดมมวลชน

  ๑ อย่าคิดว่า ประชาชนโง่
  ๒ เอาเนื้อหาสาระออกมาด้วยความจริงใจ เวที กปปส อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ขาดอย่างแรง

  ส่วนตัวเชื่อว่า บนเวที กำกับโดยคุณสาธิต ซึ่งกำหนดรูปแบบที่ต้องพูดในกรอบแบบมอมเมาผู้ชุมนุม อันนี้คือวธีคิดที่ผิด มุ่งเอาชนะเป็นสำคัญด้วยการมอมเมาผู้ชุมนุม ขาดเอาปัญญามาเป็นอาวุธเป็นสำคัญมอบให้ผู้ชุมนุม อันนี้สำคัญ ประชาชนไม่น้อย กำลังมอง กปปส ว่ามีอาวุธที่แหลมคมหรือไม่ กปปส ต้องนำเสนอให้ประชาชนเห็น และประชาชนฟังแล้ว อืม ใช่เลย แจ่มชัด เห็นภาพ ประชาชนจะมาสนับสนุนเอง อย่าหวังเรียกแขกแบบฉาบฉวย อย่าเชิดชูตัวบุคคลนำหน้าเชิดชูปัญญาเนื้อหาสาระที่จับต้องได้ คงพูดแค่นี้เพราะพูดมากก็เหนื่อย โตโตกันแล้วคิดเองบ้าง

 • ความเห็นที่ 6

  newpoliticsparty

  ทุก ๆ ครั้ง ที่ คปท ปะทะกับเจ้าหน้าที่ หรือ เกิดเหตุรุนแรง จะมีกลุ่มตำรวจนอกเครื่องแบบจัดตั้งเข้ามาสวมรอยเป็นผู้ชุมนุมเพื่อสร้างสถาณการว่า ผู้ชุมนุมใช้ความรุนแรงเสมอ ทุก ๆ ครั้ง

  วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
  คลิปวีดิโอที่มีผู้ไม่หวังดีทุบทำลายและรื้อค้นทรัพย์สินรถเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่จอดอยู่ภายในกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีข้าราชการในกระทรวงแรงงานถ่ายไว้ได้ โดยก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและศอ.รส.ระบุว่าเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นผู้กระทำให้เกิดความเสียหาย แต่เมื่อมีการนำคลิปมาเผยแพร่ปรากฎว่า กลุ่มชายฉกรรจ์ที่ร่วมกันทำลายรื้อค้นทรัพย์สินของตำรวจนั้น มีการทำความเคารพผู้บังคับบัญชาในลักษณะที่มีเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเท่านั้นที่ปฏิบัติ
  อ้างอิง http://www.naewna.com/politic/83673
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=j005Ub3s_dA
  หมายเหตุ ขอให้ดูคลิปดี ๆ แบบละเอียด ๆ ดูนาทีที่ 6.36 ดูท่าตะเบ๊ะดี ๆ ว่า คนทั่วไปทำเล่น ๆ หรือ ท่าเป็นระเบียบยืนชิดเท้าตัวตรงบีบตัวแบบชำนาญ ทำโดยสัญชาตญาณ

  ความจริงที่ต้องเปิดเผย ตำรวจไทย

  https://www.facebook.com/photo.php?v=610640219001834&set=vb.602398719825984&type=2&theater

 • ความเห็นที่ 5

  newpoliticsparty

  ตำรวจทุบรถประชาชน
  http://www.youtube.com/watch?v=B-h_tUsbj5s

  วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
  เจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มหนึ่งเข้าใช้กระบองทุบรถยนต์กระบะสีบรอนซ์ที่มีผู้ชุมนุมหญิงซึ่งเป็นอาสาพยาบาลอย่างบ้าระห่ำอยู่ภายในรถ เหตุ ณ สนามกีฬา ไทย ญี่ปุ่น ดินแดง วันที่ ๒๖ ธค ๕๖
  http://www.tnews.co.th/html/news/78578
  http://www.thairath.co.th/content/pol/392143
  http://bit.ly/1g3kGi1
  ข้างบนภายนอก อันนี้ถ่ายภายในรถ
  http://www.tnews.co.th/html/news/78646

  วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
  พล.ต.อ.จรัมพร ยังกล่าวถึงกรณีเจ้าหนัาที่ตำรวจที่เสียชีวิตนั้น จากการชันสูตรพบว่า กระสุนที่ใช้เป็นชนิด 32 หัวตะกั่ว ทิศทางจากด้านหน้า เข้าจากไหล่ขวาเฉียงไปทางด้านซ้าย ลักษณะจากด้านบนลงล่าง 45 องศา ถูกยิงจากมุมสูง
  อ้างอิง http://news.sanook.com/1388213
  ใครอยู่ที่สูง ณ เวลาที่เกิดเหตุ ดูนี่
  http://www.youtube.com/watch?v=GEqwkkqKfGY
  ถ้าดูจากภาพเคลื่อนไหว จะไม่ชัดว่าเป็นใคร ต้องซูมดูภาพนิ่ง ว่า POLICE ใช่หรือไม่ ดูเอาเอง
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152214051949017&set=a.10150426647574017.362444.591499016&type=1&theater

  ตำรวจในคราบสัตว์นรกผู้กระหายเลือด เหตุ ณ สนามกีฬา ไทย ญี่ปุ่น ดินแดง วันที่ ๒๖ ธค ๕๖ ระหว่าง ผู้ชุมนุม กปปส กับสัตว์นรก
  http://www.youtube.com/watch?v=WvcO0qkOiI8&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DWvcO0qkOiI8&app=desktop

 • ความเห็นที่ 4

  newpoliticsparty

  ศาลอนุมัติหมายจับ "อาชีวะเสื้อแดง" ในข้อหาหมิ่นสถาบันตามม. 112 โดยขึ้นเวทีนปช. ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
  อ้างอิง http://www.tnews.co.th/html/news/77628/

  ศาลอาญาสั่งจำคุก 6ปี 8 เดือน หนุ่มเสื้อแดง โพสต์ข้อความหมิ่นเบื้องสูง
  อ้างอิง http://bit.ly/1fmc7yi
  แหล่งข้อมูล โพสทูเดย์

 • ความเห็นที่ 3

  newpoliticsparty

  การชุมนุมของประชาชน ที่ถนนราชดำเนินและถนนรอบ ๆ ในวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2556

  ม็อบต้านระบอบทักษิณ ร่วมล้านคน
  อ้างอิง http://www.dailynews.co.th/Content.do?contentId=197220

  ภาพมุมสูง ดูได้ที่ http://bit.ly/1eqYLk0

  ภาพหลายมุมหลายถนน ดูได้ที่ http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000145927

  ภาพหลายมุมหลายถนนหลายมุม ดูได้ที่ http://www.naewna.com/politic/gallery/3082

  มวลชนล้นราชดำเนินทะลัก สนามหลวง
  อ้างอิง http://www.komchadluek.net/detail/20131124/173494.html

  ----------------------------------------------------------------------------------

  การชุมนุมของประชาชน ที่ถนนราชดำเนินและถนนรอบ ๆ ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2556
  ภาพมุมสูงของ BBC
  http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-25303252
  ภาพจากบางกอกโพส
  http://www.bangkokpost.com/news/local/384011/dissolution-fails-to-end-protest

 • ความเห็นที่ 2

  newpoliticsparty

  ป.ป.ช.บุกอคส.คุ้ยทุจริตข้าวจีทูจี เอกสาร-พยานครบ"รู้ผล" ยรรยงสั่งรวบข้อมูลแจง
  ป.ป.ช.ระบุว่าได้ขอข้อมูลมาแล้ว 5 เดือน แต่ อคส.ยังไม่ได้ส่งให้
  อ้างอิง http://www.thaipost.net/news/051213/82994

  ----- นี่คือการทำงานของ ปปช

 • ความเห็นที่ 1

  newpoliticsparty

  รัฐบาลปูหมกเม็ด ซ่อนแผน แก้ ม.190 ขายชาติฮั้วเขมร
  อ้างอิง http://www.naewna.com/creative/76905

  ไทยเสียดินแดน! ศาลโลกสั่งถอนทหาร-ยกชะง่อนผาให้เขมรมีทางขึ้นพระวิหาร
  อ้างอิง http://www.thaipost.net/news/121113/81958

  ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจบปริญญาเอกจากผระเทศฝรั่งเศส ที่แสดงความคิดเห็นกรณี ศาลโลกมีคำพิพากษา
  ไทยเสียพื้นที่ของชะง่อนผาทั้งหมดที่อยู่ในความหมายของ promontory ให้กับเขมรไป ทั้งที่เดิมเราเคยกั้นรั้วลวดหนามไว้ครึ่งหนึ่ง ซึ่งรวมพื้นที่วัดแก้วสิกขาด้วย จากเดิมที่ปี 2505 เขมรได้ไปแต่เพียง temple and it vicinity เท่านั้น คราวนี้น่าจะได้เพิ่มขึ้นอีก"เท่าตัว" เพียงแต่ไม่ได้ 4.6 ตารางกิโลเมตร เท่านั้น นี่คือสาเหตุที่สื่อมวลชนทั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสรายงานตรงกันว่า เขมรชนะคดีนี้
  อ้างอิง http://www.naewna.com/politic/77003

  ปูย้ำ ไทย-เขมร ชนะทั้งคู่
  อ้างอิง http://www.dailynews.co.th/Content.do?contentId=194313

  “ทูตวีรชัย” รับแล้วไทยเสียดินแดนพระวิหาร เกินเส้นมติ ครม.
  อ้างอิง http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9560000141432

แสดงความคิดเห็น

advertisement

advertisement

advertisement

advertisement

advertisement