กรุงเทพธุรกิจ

 • เข้าสู่ระบบ

ธุรกิจ

วันที่ 18 มิถุนายน 2555 18:47

พาณิชย์ปัดเลิกเซอร์ชาร์จปาล์ม

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

"พาณิชย์"ปัดยกเลิกเก็บเซอร์ชาร์จน้ำมันปาล์ม อ้างให้กรมการค้าต่างประเทศหารือกระทรวงเกษตรฯประเมินสถานการณ์ก่อนส่งกนป.เคาะ

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ยังไม่มีแผนเสนอการยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษและระเบียบการเรียกเก็บและวิธีการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ หรือเซอร์ชาร์จ ที่ลงนามไปเมื่อ 18 พ.ค. ที่ผ่านมา ในอัตรากิโลกรัมละ 10 บาท จากกรมการค้าต่างประเทศในฐานหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการตามประกาศฯ

อย่างไรก็ตาม การจะยกเลิกหรือไม่ต้องขึ้นกับการพิจารณาของกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งจะต้องนำข้อมูลประกอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาพิจารณาถึงสถานการณ์อีกครั้งว่ามีความเหมาะสม ที่จะดำเนินการในทางใด ทางหนึ่งหรือไม่อย่างไร จากนั้นต้องเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ(กนป.)พิจารณา

"ตอนนี้ผมยังไม่ได้เห็นข้อเสนอใดๆจากกรมการค้าต่างประเทศ เกี่ยวกับเรื่องการเก็บค่าเซอร์ชาร์จน้ำมันปาล์ม ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศที่ทำหน้าที่ตามประกาศกระทรวงฉบับนี้ จะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอหลังดำเนินการตามประกาศไปแล้วว่าเป็นอย่างไร"นายยรรยง กล่าว

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า ทิศทางอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มมีแนวโน้มผลิตเพื่อการส่งออกมากขึ้น จากปัจจัยความต้องการใช้ในยุโรปที่นำไปผลิตไบโอดีเซลมากขึ้น หลังมีการนำข้าวโพดมาปลูกทดแทนพืชเล็กซีด ซึ่งเป็นพืชที่ใช้ผลิตไบโอดีเซลเดิม อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์เศรษฐกิจในยุโรปขณะนี้ทำให้ความต้องการดังกล่าวชะลอตัว แต่เชื่อว่าจะเป็นเพียงระยะสั้นๆ

สำหรับการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบของไทยตั้งแต่ ม.ค.-เม.ย. 2555 ปริมาณ 113,018 ตัน ขณะที่การส่งออกทั้งปี 2554 ปริมาณ 331,710 ตัน ส่วนการส่งออกน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ม.ค. –เม.ย. 2555 ปริมาณ 22,638 ตัน ทั้งปี 2554 ปริมาณ 50,137 ตัน หรือทั้งปี 2554 ไทยส่งออกน้ำมันปาล์มทุกชนิดรวม 306,847 ตันและคาดการณ์ทั้งปี 2555 ปริมาณ 350,000 ตัน ส่วนความต้องการใช้ในประเทศ ปี 2555 คาดการณ์การผลิตเป็นน้ำมันพืช และส่งออก
รวม 1,044,000 ตัน ผลิตไบโอดีเซล 648,000 ตัน และทั้งปี 2554 การผลิตน้ำมันพืชและส่งออกรวม 978,556 ตัน ผลิตไบโอดีเซล ปริมาณ 376,618 ตัน

ก่อนหน้านี้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกนป.รับที่จะไปสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณายกเลิกการเก็บค่าเซอร์ชาร์จ เพราะมีผลให้ราคาผลปาล์มดิบตกต่ำลงอย่างหนัก หลังจากรัฐประกาศเก็บค่าเซอร์ชาร์จประกอบการอนุมัตินำเข้า 4 หมื่นตัน ขณะที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรรายงานในที่ประชุมกนป.ว่าผลผลิตไม่ขาดแคลนและสต็อกมีมากกว่าเดือนละ 1.2 แสนตัน ในช่วงพ.ค.-ก.ค.

 

Tags : ยรรยง พวงราช

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position a2 2

advertisement