กรุงเทพธุรกิจ

ad a1

ยานยนต์

วันที่ 5 มกราคม 2555 16:52

โตโยต้า ร่วมงาน บีโอไอแฟร์

TOOLS
 • เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ด้าน Social Network (Facebook, Twitter) และ Social bookmarking (Digg.com, delicious.com) ไม่รองรับ URL ที่เป็นภาษาไทยเพื่อคลิกกลับมายังเว็บไซด์ได้ ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จึงทำ URL แบบย่อที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถส่ง URL ต่างๆ
  ในเว็บ้ให้เพื่อนและสามารถคลิกเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ-
  ออนไลน์ ได้ทันที

  คัดลอก URL นี้เเบบย่อhelp

  คัดลอก
 •   ขนาดตัวอักษร
 • พิมพ์ข่าวนี้
 • ส่งต่อให้เพื่อน
คอลัมน์อื่นๆ

โตโยต้า ร่วมงานบีโอไอแฟร์ เปิดแนวคิด เพื่อต้องการสื่อถึง การสร้างสมดุลระหว่างมนุษย์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมอย่างกลมกลืน

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ร่วมงานบีโอไอแฟร์ เปิดพาวิเลี่ยน ภายใต้แนวคิด เพื่อต้องการสื่อถึง การสร้างสมดุลระหว่างมนุษย์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมอย่างกลมกลืนและก่อให้เกิดสังคมแห่งความยั่งยืน  ที่ได้รับการออกแบบ โดยคำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ควบคู่กับความล้ำสมัย เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกของพาวิลเลี่ยนที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน ให้ความ  รู้สึกที่กลมกลืนของเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่อยู่เคียงคู่กัน

สะท้อนถึงความทันสมัยควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานด้วยผนังลายฉลุรอบอาคารเพื่อปกป้องความร้อนจากแสงอาทิตย์ พร้อมกระจกม่านน้ำขนาดใหญ่ด้าน หน้าอาคาร ที่มีคุณสมบัติทั้งสามารถช่วยลดปริมาณความร้อนและลดการใช้พลังงาน พร้อมพื้นที่เพื่อการพักผ่อนด้วยสวนสีเขียว เพิ่มความร่มรื่นท่ามกลางนวัตกรรมอันทันสมัยในโตโยต้าพาวิลเลี่ยน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมชมโตโยต้าพาวิลเลี่ยนจะได้พบกับเรื่องราวจากปัจจุบันสู่อนาคต กับเทคโนโลยีของโตโยต้า โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน
โซนที่ 1. การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกับโตโยต้า (Happy Living With Toyota)


 จัดแสดงการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน  และด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในโครงการ “ถนนสีขาว” ซึ่งผู้เข้าชมทุกท่านจะได้พบกับ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน
1. โรงงานแห่งความยั่งยืน แสดงให้เห็นถึงกระบวนการผลิตที่ลดการก่อและปล่อยของเสียสู่สิ่งเวดล้อม
2. Stop Global Warming ความร่วมมือระหว่างโตโยต้ากับเครือข่ายลดโลกร้อนที่มีอยู่ใน 77 จังหวัด ทั่วประเทศ  ในการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน
3. โรงสีข้าวรัชมงคล การดำเนินการตามรอยพระยุคลบาท ในการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร ในราคา               ยุติธรรม และจำหน่ายข้าวสารในราคาที่เหมาะสม โดยมิได้หวังผลกำไรจากการดำเนินงาน

ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1. White Road Society App. ฟรีดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ที่ให้ความสนุกพร้อมสร้างจิตสำนึกของการขับขี่   อย่างปลอดภัย
2. i – table Road Safety สร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ผ่านจอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
3. Toyota CSR Facebook สังคมออนไลน์ ของการทำความดีเพื่อสังคม
 และที่พิเศษเฉพาะงานนี้ คือ CSR Service Corner ที่มาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการซ่อม และดูแลรักษารถยนต์ที่ประสบภัยน้ำท่วม

โซนที่ 2. ก้าวไปกับเทคโนโลยีอันล้ำสมัยกับโตโยต้า (Advanced Technology With Toyota)
 โตโยต้ามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากรถยนต์ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โตโยต้าได้พัฒนาหุ่นยนต์ Partner Robot เพื่อให้เป็นผู้ช่วยของมนุษย์ ที่มีทั้งความฉลาดและอ่อนโยน โดยได้นำวิทยาการของอุตสาหรรมหุ่นยนต์มาผสานกับสุดยอดเทคโนโลยีจากอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมไอที โดยแบ่งแนวทางการพัฒนาออกเป็น 4 ด้าน ด้านการแพทย์ (Medical and Welfare support) ด้านการเดินทาง (Mobility support) ด้านงานบ้าน(Housework support) และด้านโรงงาน(Manufacture support) เพื่อเน้นพัฒนาความสามารถเฉพาะทางให้ดีที่สุด

 โซนที่ 3. การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่ยั่งยืนในอนาคตกับโตโยต้า (Sustainable Future Living     With Toyota)
 สัมผัสรูปแบบการใช้ชีวิตและการเชื่อมต่อของเทคโนโลยีในโลกอนาคตที่มีระบบการจัดสรรการใช้พลังงานสำหรับการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าจากการใช้พลังงานมากที่สุด
1. Smart Grid ระบบโครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ ที่จัดสรรการนำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากแสงอาทิตย์และลม     มาใช้รวมกับพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้า โดยเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลาของวันเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak Load) ซึ่งเป็นการนำพลังงานมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อภาพรวมของประเทศ
2. Prius Plug – in รถยนต์ไฮบริดที่สามารถเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟฟ้าได้           มาพร้อมกับระบบแบตเตอรีไฮบริดที่มีประสิทธิสูงขึ้น ทำให้รถสามารถวิ่งได้     ระยะทางมากขึ้น ในโหมดที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว (EV mode) นอกจากนี้ยังสามารถตั้งเวลาในการชาร์จไฟ เพื่อที่จะชาร์จไฟในช่วงเวลาที่มีค่าการใช้ไฟฟ้าต่ำ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าของประเทศ
3. 3D Theatre จำลองบรรยากาศของโลกอนาคตแบบ 3 มิติ ให้ความรู้สึกเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในโลกอนาคตที่มีการนำระบบ Smart Grid มาใช้ร่วมกับ รถยนต์ Prius Plug-in และระบบโตโยต้า สมาร์ท จีบุ๊ค      ที่ใช้เทคโนโลยี เทเลเมทิกส์ในการสื่อสารและรับส่งข้อมูลต่างๆ อาทิ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การค้นหาสถานที่ต่างๆ หรือ สภาพการจราจร โดยสามารถควบคุมได้อย่างสะดวกสบายผ่านสมาร์ทโฟน ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงการจัดสรรการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Tags : โตโยต้า บีโอไอแฟร์

Adsense

advertisement

advertisement

AD Position a23

advertisement

advertisement

advertisement