'ไอคอนสยาม' ดึง2พี่น้อง 'จุฑานุกาล' เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์