สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาฯ