รพ.ศิริราชทำบุญถวาย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี