"สมคิด" เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา SD Symposium 2018