รมว.ท่องเที่ยวฯ เก็บขยะขณะ 'เดิน - วิ่ง 2018 Olympic Day '