40 สาวงามสวมผ้าไทยนุ่งซิ่น 'ไหว้พระ-ชมวัง-ล่องเจ้าพระยา'