กทม. ตรวจความพร้อมในการขยายเส้นทางเรือโดยสารคลองภาษีเจริญ