เปิดตัวผู้บริหาร-ทีมข่าว Nation Group Move Forward