กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ยังไม่สามารถเคลื่อนขบวนไปทำเนียบฯได้