'แจ็ค หม่า' ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทย