สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชทานน้ำสงกรานต์ แก่พระอาจารย์อาวุโส