ครูปรีชาเข้าร้องขอความเป็นธรรม ยันหวย 30 ล้านของตนแน่นอน