ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ร้องนายกฯเร่งแก้ พ.ร.บ.นิวเคลียร์